”Fel att skyddsjakter kan överklagas”

I en debattartikel i ATL skriver JRF-basen Solveig Larsson om läget efter Kammarrättens utslag, som ger bevarandesidan rätt att ha talerätt om skyddsjaktsbeslut. Det innebär i princip att varje skyddsjakt på rovdjur kan överklagas.

”Den naiva synen att organisationer som inte tar något ansvar får makten och i praktiken kan styra är totalt fel. Tyvärr är det i dag verklighet när bevarandeorganisationer får talerätt i domstol och när internationella regler ställs över svensk lagstiftning. Sveriges regering säger sig sätta äganderätten högt, men genom att intressen som varken äger eller brukar får avgöra i frågor där ägare och brukare har det lagliga och ekonomiska ansvaret, åsidosätts detta”, konstaterar Solveig Larsson.


Här kan du läsa hela inlägget: