Vad är farligast, fler legala vapen eller fler ställen där det säljs alkohol? undrar Jakt & Jägares Anders Ljung, apropå en ledare i Vlt om moderaten Åsa Coenraads motionsskrivande i riksdagen.
Vad är farligast, fler legala vapen eller fler ställen där det säljs alkohol? undrar Jakt & Jägares Anders Ljung, apropå en ledare i Vlt om moderaten Åsa Coenraads motionsskrivande i riksdagen.

Fler jaktvapen farligare än mer alkohol?

Mer alkoholförsäljning är bättre än fler jaktvapen, som ”låter farligt”. Det tycker två ledarskribenter på VLT, som recenserar M-politikern Åsa Coenraads motionsskrivande i riksdagen.

Ledarskribenterna Gustav Ericsson och Matilda Molander vimsar till det rejält när de ska recensera riksdagsmotionerna som skrivits av moderaten Åsa Coanraads från Västerås. Hon har bland annat föreslagit att jägare lättare ska få licens på fler gevär.
”Skyttar bör få ha fler vapen i vapenskåpet och få förvara ammunition de inte har licens för hemma, är några av förslagen. Det låter farligt tycker ledarredaktionen. Bättre då med förslaget om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol på prov – och att Västmanland ska vara pilotlän. Skål för det!”, skrivs det på ledarsidan i VLT.
Artikeln finns här:

Nästan noll vådaskjutningar
Det skulle ha varit bra med en källa till skribentduons antagande att fler jaktvapen” låter farligt”, jämfört med alkoholskadorna i samhället.
Vådaskjutningarna vid jakt har sjunkit till nästan noll. Det visar en doktorsavhandling från förra året vid Umeå universitet.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:

Mycket få brott med legala vapen
En undersökning av forskaren Björn Hagelin om 971 anmälda grova brott utförda med skjutvapen under åren 2000 till 2010 visar, efter beräkningar av forskaren Erik Lakomaa, att det var drygt ett fall per år där det använts legala vapen som var på licens hos skyttar eller jägare.
Statliga Missbruksutredningen från 2011 kom fram till att alkohol kostade samhället cirka 49 eller 66 miljarder kronor år 2008, beroende på vilken beräkningsmetod som användes.

Vad är farligast?
Så vad är farligast, fler legala vapen eller fler ställen där det säljs alkohol?
När Vestmanlands Läns Tidning, VLT, var under familjen Pers ägarskap var nykterhetsfrågan så viktig att det till exempel en gång lyftes bort ett färdigt reportage på sätteriet om whiskytillverkning i Skottland. Huvudredaktören och vd:n Anders H Pers var dessutom pistolskytt.
Sedan tog mediekoncernen Mittmedia över och ledarskribentsduon på VLT både skålar och skjuter sig i foten.