Jägareförbundet öppnar dörren för varg i Västerbotten

I Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad finns reportage om vargens massaker på får i Kroksjö Lycksele. Efter flera vargobservationer under 2007-2008 kan vi nu tyvärr konstatera att Västerbotten nu är att betrakta som ett vargetablerat län.

De farhågor vi från jägare och naturbrukare under de senaste åren framfört bland annat till länsstyrelsens rovdjursansvariga och Västerbottens Jägareförbund beträffande vargens etablering i länet har nu besannats.

Tyvärr kan vi konstatera att Jägareförbundets representanter i länet för en dubbelbottnad moral gentemot sina medlemmars åsikter och länsstyrelsens beslut gällande föryngring av varg i länet.

Vidare kan man också konstatera att de närvarande ombuden på Västerbottens länsårsstämma inte har satt sig in i den situation som uppstår med varg och vargföryngring i länet, trots att vi har ett mångårigt facit att tillgå från varglänen Dalarna, Värmland med flera.

Låter viltstammarna raseras

Med andra ord, man öppnar bredvilligt dörren för vargen att rasera våra viltstammar av älg och rådjur som vi jägare och markägare under mångårigt ideellt arbete byggt upp. Samtidigt som man tycks vara omedveten om vad det kostar samhällets medborgare i pengar för ersättningar till rennäringen och den rovdjursförvaltning som också tas från skattemedlen, när den samhälliga apparaten dagligen kräver mer pengar till sjukvård, omsorg och skola.

Med spänning ser vi fram emot den enkätundersökning som pågår och avslutas 15 augusti inom Lycksele jaktvårdskrets.

”Märk hundarna med reflexer!”

Om knappt en månad startar älgjakten här i norr jag vill därför uppmana alla hundägare att märka sina hundar med väl synliga reflexband eller liknande dessa.

I tidig gryning och i skymning kan det vara lätt att man misstar sig på storväxta hundar och varg. Därför är det viktigt med märkta hundar. Ju säkrare observationer vi har av varg, ju säkrare grund har vi att stå på i de kommande vargdiskussionerna som med all säkerhet kommer att fortsätta.

John E Mårdner, Lycksele