Bengt Bixo, JRF-bas i Jämtland/Härjedalen, säger nej till frilevande varg
Bengt Bixo, JRF-bas i Jämtland/Härjedalen, säger nej till frilevande varg

JRF i Jämtland-Härjedalen säger nej till varg

Plötsligt står det klart för oss jämtar och härjedalingar att jakten med löshund är över. En hund är redan dödad och uppäten och fler kommer det att bli under hösten.
På flera håll i länet har man rapporterat om vargobservationer.

Tre vargar i Strömsund, tre vargar i området runt Oviken, tre vargar västra Jämtland och under lång tid har man observerat varg i trakterna av Börtnan. De vargar som hittills rapporterats är knappast de enda som stryker omkring i länet.

Under rådande omständigheter vågar knappast någon släppa sin hund lös i skogen, vilket innebär att all jakt som kräver löshund måste ställas in.

Rennäringen har hittills haft mer än nog när det gäller lo och järv.

Hotar både näring och kultur
Nu kommer vargen och om politikernas brist på agerande fortsätter kommer en hel näring och en omistlig kultur att gå i graven.
Det naturliga hade varit att politikerna sett till att vargen varit bannlyst i hela renbetesområdet och inte bara i åretruntmarkerna.

Jägarnas Riksförbunds medlemmar har alltid sagt nej till frilevande varg i Sverige, med motiveringen att den inte på minsta sätt är utrotningshotad. Den finns i 100 000-tal i Östeuropa och det är den stammen vi har i Sverige idag.

Dödar och lemlästar
Det finns ingen skandinavisk, nordisk eller svensk vargstam. Den är utdöd sedan länge. Dessutom omintetgör den alla möjligheter till jakt med löshund, den dödar och lemlästar var helst den kommer åt och gör fäbodbruk och renskötsel omöjlig.
Vargar får också människor att känna sig otrygga och inverkar negativt på stora delar av det rörliga friluftslivet.

Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse gjorde under våren avsteg från medlemmarnas krav då man lierade sig med fem andra förbund i kravet på ett maximiantal vargar i Sverige mot löfte om vargjakt omedelbart.


Ingen frilevande varg i Sverige
Regeringen antog inte den ”offerten”. Det innebär att det är medlemmarnas linje som gäller. Alltså, ingen frilevande varg i Sverige.

Inget annat skulle kunna skapa så mycket elände, död och plåga utan att myndigheterna skulle sätta in sina resurser för att få ett slut på det hela. Men, alltså inte när det gäller vargen. Varför?

Jägarnas Riksförbund i Jämtland/Härjedalen säger nej till frilevande varg och ja till fortsatt jakt med löshund och möjlighet att bedriva renskötsel och fäbodbruk.

JRF i Jämtland/Härjedalen säger även nej till en rovdjurspolitik som försämrar livskvaliteten och ödelägger möjligheterna till ett tryggt och rörligt friluftsliv. 

Jägarnas Riksförbund i Jämtland-Härjedalen
Bengt Bixo, ordförande,
Mats Eriksson, sekreterare