Krafttag krävs om vapenlicenser

Det tar orimligt lång tid att få vapenlicensansökningar handlagda hos polisen. Morgan Wagerfors i Bäckaskog kräver krafttag mot de långa väntetiderna, som gör att många skyttar, jägare och vapensäljare kommer i kläm.

När det gäller ansökningar om vapenlicenser, är den gemensamma nämnaren för hela landet att handläggningstiderna är långa. Detta finns det ett otal exempel på. Den enda skillnaden är att handläggningstiderna är lite olika långa, men de är alla orimligt långa. Detta missgynnar nyblivna jägare som inhandlat sitt första vapen, jägare som byter till annat vapen, vapenhandlare som inte kan avsluta sina affärer och enskilda personer som väljer att sälja ett vapen privat. Många kommer i kläm.

”En inbyggd tröghet”
Det är inte bara vapenlicenserna som har en inbyggd tröghet. Trögheten finns även då ansökningar om förvaring av skjutvapen och ammunition hos annan handläggs. Låt mig återge ett exempel där jag själv varit inblandad:
Min yngsta son har vapenlicens för två vapen. Eftersom vi jagar tillsammans och bor på olika orter är det ur både praktiska och säkerhetsmässiga aspekter vettigt att kunna förvara vapnen hos mig. Själv har jag vapenlicenser och ett godkänt vapenskåp. Att ha med sig vapen på allmänna kommunikationsmedel är inte heller alltid uppskattat. Exempelvis så har Swebus infört förbud mot att resenärer har med sig vapen ombord på deras bussar. Personligen kan jag mycket väl förstå detta.

Skickade in två månader i förväg
I september 2010 utfärdade Polismyndigheten i Västra Götaland ett tillståndsbevis för ovanstående förvaring. Det var inga konstigheter på något vis utan det gick smärtfritt. Tillståndet gällde i tre år. I tillståndsbeviset står det med fetstil att: ”Det åligger tillståndsinnehavaren att själv bevaka tillståndstiden”. Därför lämnades en ny ansökan in två månader innan tiden för det gällande tillståndet löpte ut.
Förra veckan kom ett nytt beslut om förvaring som gäller i tre år framöver. Handläggningen av ärendet tog över sex månader! I mina ögon är detta orimligt lång tid. Däremot anser jag att det är mer än rimligt, att som vi lämna in en ansökan om förlängning av ett gällande tillstånd två månader innan det löper ut.

En översyn behövs
Utifrån vad tidigare publicerats i olika media och forum om handläggningstiderna län för län är det med all önskvärd tydlighet ingen överdrift att en översyn av organisation och resurser borde göras i hela landet för att snabba upp handläggningstiderna.
Det får inte vara så här. Det drabbar jägare, vapenhandlare och alla nyblivna jägare som söker sina första vapenlicenser. Det krävs krafttag nu!

Morgan Wagerfors, Bäckaskog