Länsstyrelser olämpliga som rovdjursförvaltare

Vi är många som ondgjort oss över rovdjurspolitiken och speciellt Naturvårdsverkets hårdnackade attityd och styrning. Därför har vissa önskat en mer lokalt förankrad styrning och makt, även om en mer verklighetsförankrad politik redan från början hade räckt. 

Men lokalt styrd låter ju bra i mångas öron och till vilken nivå det skall decentraliseras har ibland debatterats. Rovdjursutredaren Åke Pettersson har föreslagit länsstyrelserna som lämpliga huvudmän men rovdjurskritiker har föreslagit jaktvårdskretsar, älgskötselområden eller kommuner.
Av dessa är markägarmakten stor i älgskötselområden och jaktkretsarna medan kommunerna har politiker tillsatta efter våra lokala val. Länsstyrelserna är direkt underordnad svenska staten och där saknar vi direkt inflytande.

Bollen hos regeringen
Vidare föreslår Åke Pettersson att vargen även i fortsättningen skulle hanteras direkt av Naturvårdsverket som även nu föreslås ha sista ordet i frågor som rör de övriga större rovdjuren. Om denna utredning skall nu snart alliansregeringen fatta ett nytt beslut. Om ingen remissinstans har föreslagit jaktvårdskretsar, älgskötselområden eller kommuner, har regeringen endast att ta ställning till länsstyrelserna. Vad kommer det då att betyda?
Jag kan då berätta vad som hände här i Jämtland under fjolåret. Våra båda länstidningar annonserade vid två tillfällen om att information om rovdjuren skulle hållas både i Sveg och i Östersund.

Länsstyrelsen anlitade Alhem
Föredraghållare var den nu pensionerade överåklagaren Sven-Erik Alhem. Han som nu efter sin statliga pensionering har blivit företagare med opinionsbildning som verksamhet. Det torde inte vara okänt för dem som följt rovdjursfrågan vilken inställning han har.
Sven-Erik Alhem ser vargarna som sina familjemedlemmar och är alltså en stor vargvän. Det är helt okänt vad han debiterat vår länsstyrelse för sitt prat och vad annonsering kostat. Intressantare är att konstatera att några annonser från länsstyrelsen där den andra sidan, rovdjurskritiker, fått komma till tals och beskriva sina erfarenheter av rovdjurens härjningar mot ersättning ej synts till.

Inte en objektiv myndighet
Länsstyrelsen i Jämtland, kanske även på andra håll, har alltså redan tagit en klar ställning för rovdjuren och har inte varit objektiva.
Vi får hoppas på att det sitter klokare personer runt Fredrik Reinfeldts regeringsbord så  rovdjurspolitiken blir fullständigt reviderad och får en målsättning som de boende i glesbygden kan acceptera.