Lär mig något om rovdjur, Jakt & Jägare

Varför skriker ni så högt, Jakt & Jägare? Ni vrålar så jag inte kan urskilja vad ni säger. Och jag tänker främst på rovdjursfrågan.

Tidningen Jakt & Jägare sätter nog rekord bland svenska tidskrifter i bloddrypande bilder. Varje nummer innehåller makabra foton av jakthundar avbitna på mitten. Vad vill ni åstadkomma?

Tidningen är också full av texter med aggressiva utfall mot politiker/lagstiftare och tjänstemän.

Det skulle jag köpa om det bara var så på debattsidorna eller på ledarplats. Men tonläget är lika högt i förmenta nyhetstexter också. Så för vem skriker ni?

Inte för de som vill lära sig något och försöka förstå konfliktlinjen inom svensk rovdjurspolitik.

Jag är nybliven jägare och har mycket kvar att lära. Jag bor heller inte i de vargtäta områdena i Mellansverige så jag har svårt att sätta mig in i den rädsla och frustration som fårägare och andra i Värmland, Dalarna och annorstädes kan känna. Så var det sagt. Men just därför efterlyser jag en jakttidning som ger svar och benar ut problematiken istället för att likt ett propagandablad i före detta Östeuropa predika för de redan troende.

Jakt & Jägare skulle vinna på att ha den goda journalistiken som riktmärke istället:

– Driv er jaktpolitiska linje på ledarplats.

– Låt båda sidor komma till tals på insändarsidor och debattsidor. Angrips någon intressegrupp, kontakta den och låt den gå i svaromål.

– Ha en hög journalistisk etik och balans på nyhetsplats. Är ni ute på reportage i vargrike, skriver ni nyhetstexter där företrädare för en hårdare avskjutning av varg kommer till tals.

– Balansera upp texterna och låt även andra sidan lägga fram sina argument.

Jag ser fram emot att få lära mig mer.

Johannes Björck, journalist och nybliven jägare

SVAR

Jägarna är mycket nöjda med Jakt & Jägare.

Tidningen görs av jägare för jägare.

Papperstidningen har under de senaste tre åren ökat i särklass mest i upplaga bland svenska jakttidningar.

När det gäller webbtidningen har antalet unika besökare per månad ökat 100 procent på ett år.

Häng med oss som läsare, Johannes, så lär du dig massor både när det gäller jakt, rovdjurspolitik och framgångsrik journalistik!

Anders Ljung, chefredaktör

och ansvarig utgivare, Jakt & Jägare