Beräkningarna av antalet loföryngringar i Jämtland blir både befängda och obegripliga, tycker Bengt Bixo i Jägarnas Riksförbund.
Beräkningarna av antalet loföryngringar i Jämtland blir både befängda och obegripliga, tycker Bengt Bixo i Jägarnas Riksförbund.

Loinventering – en absurd sifferlek

Dagens inventeringsmetod för rovdjur är undermålig. Det är en lek med siffror som inte stämmer med verkligheten, tycker Bengt Bixo, förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.

Först vill jag förklara att jag med detta inte på något vis ifrågasätter länsstyrelsens beslut i Jämtland att ställa in årets lodjursjakt.

Nu till sifferleken, som inte säkerställer det faktiska antalet lodjursindivider som finns. Detta förorsakar skador på framför allt renskötseln och dess utövare. Med sina personliga förluster får de stå för maten till de rovdjur som drabbar deras nettohjordar vintertid.
I Jämtlands län fanns 2012, enligt inventeringen, 31,5 lodjursföryngringar, motsvarande 192,15 inte könsbestämda individer i lodjurspopulationen. (Varje föryngring motsvarar 6,1 individer, enligt de beräkningsmetoder som används.)

22 lodjur sköts
Efter inventeringen 2012 avlivades 22 lodjur genom licensjakt och skyddsjakter.
Återstår 170,15 lodjur som under våren har möjlighet att föröka sig.
Medeltillväxten från 1998 till i dag beräknas till sex procent årligen i Jämtlands län, av den stam som efter jakt och naturliga avgångar återstår till våren.

Det innebär att lodjursstammen inför 2013 års inventering beräknades vara 170,15 individer, plus sex procent tillväxt, alltså 10,2 individer. Resultatet av den beräkningen ger oss 180,36 lodjur som rimligen bör finnas att inventera 2013.

Utgår från honor med ungar
Så långt är allt enkelt att förstå.
Problemet med dagens inventeringsmetod är att alla beräkningar utgår från ett kön, honor som har överlevande ungar från våren fram till inventeringen.

Inventeringen sker på spårsnö vintertid.
Problemet med dagens inventeringsmetod framstår för mig glasklar i och med årets dokumenterade föryngringar. Antalet föryngringar uppges vara endast tolv i Jämtland.

Minskning med över 100 procent
Det innebär att det med dagens inventeringsmetoder finns 73,2 individer av lo i Jämtlands län. En minskning av lodjursstammen från 2012 med 107,16 st. individer. Det skulle alltså vara vad som återstod efter 2012 års jakt.
Det är en minskning med 146,4 procent av lodjursstammen efter 2012 års jakt – en siffra som i mitt huvud är alldeles befängd och obegriplig.

Norrland, alltså norr om Dalarna, med säkra snöförhållanden är ändå något så när lyckligt lottade jämfört med Sydsverige när det skall inventeras rovdjur.
I Sydsverige, med osäker snötillgång, är metoden än mer missvisande. Då blir resultatet ännu svårare att förstå än årets drastiska förändring av populationsantalet i Jämtlands län.

 

Bengt Bixo, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund