Foto: Bertil Pettersson Erbjud nya jägare att delta i jaktgemenskapen, uppmanar JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Med fler jägare kan vi göra än mer nytta

Utbildningen av nya jägare har glädjande nog fortsatt under pandemin. Men det är inte lätt för dem att komma in i jakten, trots att de behövs. Det skriver JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Knappt hann coronapandemin avta förrän freden tog slut i Europa. En osynlig fiende som har bekämpats med vaccin, munskydd och social distansering byts mot brutalt militärt krigsmaskineri. Fredsprojektet EU har nu betydligt större utmaningar än att öka antalet vargar i Europa och förbjuda bly i jaktammunition att hantera. Att smida plogbillar av svärd byts mot en viktig kamp för demokratisk frihet och att säkra tillgång på energi och livsmedel.

Vi jägare gör ständigt stor samhällsnytta, och bidrar med förvaltning av vilt, minskar lidande för trafikskadat vilt och har skjutbanor för träning, bland annat. Förhoppningsvis kan vi fortsätta att i fred göra nytta, men vårt kunnande gör även nytta i försvar av demokrati och frihet genom vår ideella kraft.

Jägare har uppdrag kvar

Vi genomför ideella uppdrag som samhället har beslutat, och har till exempel minskat antalet älgar under flera år. Nu verkar även vildsvinsstammen minska, så att grödor och skog kan nyttjas bättre till det som var tänkt. Men fortfarande har vi uppdrag kvar för att nå målen.

Ett annat exempel på jägarnytta är de extremt granskade och domstolsavgjorda licensjakterna efter stora rovdjur som genomförs mycket väl och bidrar till samhällets satta mål med rovdjurspolitiken. Tänk om beslutande myndigheter kunde visa handlingsförmåga och genomföra beslut med helheten i rovdjurspolitiken i centrum, så att situationen för berörda människor beaktas och betydligt högre licensjaktbeslut fattas.

Försiktighetsprincipen som styr vid fastställande av antalet inventerade vargar gör att det med säkerhet är en underskattning av det faktiska antalet vargar som finns i landet. Nu visar årets inventering av varg att antalet ökar kraftigt och till det ska läggas årets kommande valpar. För att börja nalkas riksdagens övre mål behöver nu minst tio gånger så många vargar fällas nästa vargjakt jämfört med i år, något som kunde ha undvikits om JRF:s krav på vargjakt hade fått genomslag i höstas.

Fler jägare behövs

I stora delar av Sverige, särskilt i de norra delarna, behövs fler jägare i jakten. Många samtal visar att hög ålder och färre bofasta gör det bekymmersamt att bemanna jaktlagen. Utbildningen av nya jägare har glädjande nog fortsatt under pandemin och de behöver få komma ut i praktisk jakt. Samtidigt har nya jägare inte lätt att komma in i jakten.

Med fler jägare kan vi göra än mer nytta. Och exempel på hur vi bereder plats för nya jägare så att de kommer med ut på jakt är bra att sprida för att uppmuntra än fler jaktlag att ta efter! Planera gärna in hur ni, utifrån era förutsättningar, kan erbjuda nya jägare att delta i gemenskap i jakt!