Det närmaste året satsas 33 miljoner på vitryggig hackspett. Under många års tid har miljoner spenderats på att återinföra vargen i vårt land. Ett slöseri med skattemedel, tycker insändarskribenten.
Foto: Mostphotos Det närmaste året satsas 33 miljoner på vitryggig hackspett. Under många års tid har miljoner spenderats på att återinföra vargen i vårt land. Ett slöseri med skattemedel, tycker insändarskribenten.

Miljonsatsning på hackspettar är slöseri

Vår regering satsar via Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningar, mångmiljonbelopp på att bevara, skydda och återinföra arter som anses vara utrotningshotade.

Vem fastställer det? Vad är en utrotningshotad art? Under många tusen års tid har arter kommit och gått. Idag har många arter minskat i antal eller försvunnit helt. Av naturliga orsaker, eller miljöskäl, förändringar i jord- skogsbruk och föroreningar i luft, hav och insjöar.
Fågelarter som har minskat är bland andra gråsparv, stare, lärka, kornknarr, fiskmås, tärnor. Vi har på kort tid fått en invasion av vildsvin, bäver, mink och kajor och mygg!

Nu satsar regeringen det närmaste året, 33 miljoner på den vitryggiga hackspetten. Under många års tid har hundratals miljoner satsats på att återinföra vargen i vårt land.
Ett slöseri med skattemedel. Vi har idag stora brister inom sjukvården och äldrevården. Där skulle dessa miljoner verkligen behövas. Patienter dör i väntan på vård. Det fattas personal.

I höst är det riksdagsval. Vilket parti vill och vågar stå upp för en bättre fördelning av våra skattemedel? Är djur mer värda än människoliv?
Jag och förhoppningsvis många hundratusen väljare väntar på att partierna ska bekänna färg före valet i höst. Vi ska kräva ett ansvar för människoliv.
Vi vill och ska se en förändring. Det är nu vi har chansen att påverka.

GUNNAR LARSSON
Möklintabo med 63 års erfarenhet som jord- och skogsbrukare. Författare och lokalhistorisk forskare