Naturvårdsverket kör över viltförvaltningsdelegationerna på landets länsstyrelser och förstärker därmed den frustration som redan finns hos dem som lever nära vargen, skriver debattören Kjell Gustafsson, moderat ledamot i viltförvaltningsdelegationen i Dalarna.
Foto: Privat Naturvårdsverket kör över viltförvaltningsdelegationerna på landets länsstyrelser och förstärker därmed den frustration som redan finns hos dem som lever nära vargen, skriver debattören Kjell Gustafsson, moderat ledamot i viltförvaltningsdelegationen i Dalarna.

Naturvårdsverket kör över länsstyrelserna

Naturvårdsverket måste tänka om och inte basera sina vargjaktsbeslut på känslor utan på riksdagsbeslut och forskning. Det anser Kjell Gustafsson i viltförvaltningsdelegationen i Dalarna.

Naturvårdsverket slog nyligen fast att det inte blir någon licensjakt på varg under januari–februari 2019. Myndigheten menar att antalet vargar stadigt har minskat på senare år och att det med det nuvarande antalet, 305 vargar, inte går att tillåta jakt och samtidigt behålla gynnsam bevarandestatus.
Naturvårdsverket kör därmed över de länsstyrelser som måste hantera vargproblematiken. Man gör det dessutom på fullständigt felaktiga grunder.

Siffran 300 är tagen ur luften
Sverige är världsledande på forskning kring vargar. Forskarna i projekt Skandulv har slagit fast att gränsen för gynnsam bevarandestatus går vid 50 vargar, inte vid 300 som Naturvårdsverket hävdar. Siffran 300 är helt enkelt tagen ut luften.
I arbetet med propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik” tog alliansregeringen fasta på siffran 50, lade till 50 och hamnade slutligen på 170 vargar som grundnivå för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus.
Enligt gällande riksdagsbeslut ligger gynnsam bevarandestatus på 170–270 vargar. I strid mot riksdagens beslut har den sittande röd-gröna regeringen sedan höjt den övre gränsen till 300 djur, en siffra som alltså inte överensstämmer med forskningen.

Alliansen ville bort från toppstyrning
Tanken med alliansregeringens proposition var att avdramatisera vargfrågan genom att föra besluten närmare de direkt berörda. Alliansen ville bort från centralisering och toppstyrning.
Nu väljer Naturvårdsverket att gå helt motsatt väg. Myndigheten kör över viltförvaltningsdelegationerna på landets länsstyrelser. Därmed förstärker man den frustration som redan finns hos dem som lever nära vargen. Jägare som blir av med sina jakthundar, föräldrar som inte vågar släppa ut sina barn i skogen och inte minst de ägare av tamboskap som drabbas av vargattacker.
Med detta beslut ökar risken betydligt att jägarna tar saken i egna händer. Tycker inte även Naturvårdsverket att det är bättre med en reglerad och kontrollerad jakt än tjuvskytte och grymma jaktmetoder?

Friheten kommer att begränsas
Friheten för boende i vargtäta områden i Värmland och Dalarna kommer att begränsas. I Sverige är vargstammen oerhört koncentrerad till en relativt liten yta.
Licensjakten syftade bland annat till att skjuta samtliga vargar i ett revir för att gynna fårägare och skapa bättre möjligheter för jakt på älg och rådjur. Nu riskerar i stort sett hela Värmland att bli ett enda stort vargrevir.
Naturvårdsverket måste tänka om och inte basera beslut mera på känslor än på liggande riksdagsbeslut och den kvalificerade forskningen kring den svenska vargstammen.

KJELL GUSTAFSSON
moderat ledamot, viltförvaltningsdelegationen Dalarna