”Nu måste jaktfrågorna lösas”

Sverigedemokraterna (SD) har nått slutsatsen att en lokalt förankrad viltvårdsmyndighet bör ta över Naturvårdsverkets ansvar för jaktfrågorna. I länen med hög koncentration av rovdjur i mellersta förvaltningsområdet finns en enorm frustration över det man upplever som oförståelse, arrogans och maktfullkomlighet från Naturvårdsverkets sida, skriver fem representanter från partiet.

Nyligen tog representanter för länen och samverkansrådet i det mellersta förvaltningsområdet, med åtta landshövdingar i spetsen, initiativ till ett balanserat förslag om ett begränsat antal vargföryngringar, vilket kördes över av Naturvårdsverket. Detta aktualiserar jaktlagsutredningens förslag om en ny myndighet som kan fokusera på jaktfrågorna och som på ett mer effektivt och smidigt sätt kan förvalta länens vilt- och rovdjursstammar.

Kanske högst koncentration i världen
Koncentrationen av varg är alarmerande i västra delen av Svealand. Här finns en revirtäthet på en liten begränsad yta som kanske saknar motstycke någonstans i världen. Många har svårt att förstå ambitionen att sträva mot en exceptionellt hög koncentration av varg i människors närhet, vilket bisarrt nog verkar vara en populär idé i Stockholm.
Vargen har nu blivit ett ständigt gissel och orosmoment för jägare och tamdjursägare. Bara i Värmland har fem hundar dödats av varg under oktober och november, men det är bara en del av problematiken som Naturvårdsverket vägrar ta till sig.
Den som inte har empatin att sätta sig in i de utsatta djurägarnas situation kanske borde fundera över att besöka och tala med människorna och sätta sig in i de berörda bygdernas verklighet och vardagsproblem.

Ny myndighet behövs för jakt- och viltfrågor
Jakt och viltförvaltning är en viktig fråga för många människor i stora delar av landet och bör inte hanteras av en stor statlig myndighet med så många olika ansvarsområden. Ansvaret bör ligga på en renodlad myndighet för jaktfrågor. Det skulle tillföra en landsbygdsförankring som skapar underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer och landsbygdsbor i övrigt.
Frågan aktualiserar för övrigt det faktum att sprickan håller på att växa mellan stad och landsbygd. Vi i Sverigedemokraterna vill verka för en myndighetsutövning som håller ihop Sverige och en ny jaktmyndighet ser vi som en del i denna strategi. Ingen bör för övrigt underskatta vårt engagemang i frågan. Dessutom ger vår starka ställning i Riksdagen oss just nu utmärkta möjligheter att driva denna fråga.

Runar Filper, jaktpolitisk talesman (SD)
Anders Forsberg, landsbygdspolitisk talesman (SD)
Jonas Millard, distriktsordförande Örebro län (SD)
Jenny Nordahl, distriktsordförande Dalarna-Västmanland län (SD)
Roger Hedlund, distriktsordförande Gävleborg län (SD)