Hans Nordin och Åke Thudén nekas medlemskap i Stockholms ornitologiska förening, på grund av deras hållning i frågan om skarven.
Foto: Shutterstock och privat, fotomontage Hans Nordin och Åke Thudén nekas medlemskap i Stockholms ornitologiska förening, på grund av deras hållning i frågan om skarven.

Ornitologer i strid om skarvar

Det har blossat upp en konflikt om skarvar i Stockholms ornitologiska förening. Hans Nordin och Åke Thudén nekas medlemskap i föreningen på grund av sina engagemang i skarvfrågan. Hans Nordin har på sin hemsida efterlyst aktuell forskning och förvaltning av skarvstammen, Åke Thudén har deltagit i prickning av skarvägg på uppdrag av länsstyrelsen.
Hans Nordin skriver nedan en debattartikel om ”skarvaffären”.

Stockholms Ornitologiska Förening ( StOF) – en sekt för rätt-tänkande?
Det är den fråga jag ställer mig efter att i dagarna ha blivit förnekad en ansökan om medlemskap i nämnda förening. Mejlet som sändes till mig av föreningens ordförande Tomas Viktor löd som följer:
”Hej Hans, Vi mottog din medlemsansökan till StOF för år 2015 under veckan.Ett medlemskap i StOF innebär att man värnar alla vilda fåglars välmående och existens i naturen. Det framgår tydligt av din hemsida att du inte delar föreningens grundläggande värderingar gällande fågelskydd. Du är därmed inte välkommen som medlem i StOF, ej heller välkommen att framledes besöka våra medlemskvällar med föredrag. Hälsningar Tomas Viktor Ordf StOF.”

Kritisk hållning förbjuden?
Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att föreningens stadgar förbjuder medlemmar att inta en kritisk eller ens problematiserande hållning till någonting som rör fåglar. Här gäller det uppenbarligen att rätta in sig i ledet och sedan ”följa John” – i det här fallet de åsikter föreningens ordförande uttolkar och representerar. Att äga ett djupt och äkta engagemang för fåglar och fågelskydd väger alltså ingenting om engagemanget kan anses underminerat på grund av ett förment samtidigt kontradikterande engagemang för hela naturens och alla djurens inklusive fiskarnas väl och ve. Står detta också i föreningens stadgar?

Skott i foten
Hur kan ett brett genuint naturintresse  – på så vaga grunder – anses kollidera med ett intresse för våra bevingade vilda vänner? Är detta inte lite väl enögt och inskränkt? Eftersom jag i själva verket till 100 procent delar föreningens allmänna syn på vilda fåglar och fågelskydd blir beskedet om utestängning märkligt. Än mer märkligt då föreningens medlemmar själva och gärna aktivt ägnar sig åt att utrota gråtruten i havsbandet. En fågel som i likhet med många andra sjöfåglar redan för en kritisk tillvaro. Eller menar Tomas Viktor att gråtruten inte tillhör ”alla” de vilda fåglar vars välmående och existens ska värnas? Var det någon som just sköt sig själv i foten?

Invasion borde kontrolleras
Men jag har alltså blivit diskvalificerad att utöva mitt fågelintresse inom StOF:s ramar på grund av ett antal ifrågasättande/problematiserande artiklar om den kinesiska mellanskarven. Märk väl att jag aldrig hävdat eller menat att denna lite olycksaliga fågel borde utrotas – men däremot uttryckt åsikten att invasionen borde kontrolleras bättre – till skydd för och värnande om alla övriga fåglars och djurs välmående och existens.

Vuxenmobbing 
StOF drar tyvärr ett löjets skimmer över alla vuxna fågelälskande människor. Inom StOF bör man inte tänka själv – än mindre uttala sina tankar. Då blir man utfrusen. Det är sådant som kallas vuxenmobbning! Skäms Tomas Viktor och den styrelse som står bakom detta och vidmakthåller en sådan förtryckande kultur. Det är inte underligt alls att vi lever ett samhälle som har så mycket problem med mobbning och rasism – som lär våra uppväxande barn att det är helt ok att mobba ”främmande” avvikande beteende och åsikter. Sådana föräldrar på arbetsplatser och i föreningar – sådana barn! Sorgligt. Svensk folkrörelse har en lång och fin tradition av öppenhet och demokrati särskilt när det rör natur och fritid.

Inom ramen för föreningsbidrag?
Jag kan inte tänka mig att en rörelse som utesluter människor för att ha åsikter ligger inom ramen för rätten till eventuella föreningsbidrag. Sådana brukar oftast kräva att man håller sig inom ramen för mänskliga fri- och rättigheter. Det svar jag fått på min ansökan är ett skämmigt bevis för motsatsen.

Hans Nordin