Att grovt jaktbrott i straffvärde är likvärdigt med till exempel vållande till annans död, våldtäkt och grov misshandel är rent av skandalöst, tycker JRF:s förbundsstyrelse.
Foto: Shutterstock Att grovt jaktbrott i straffvärde är likvärdigt med till exempel vållande till annans död, våldtäkt och grov misshandel är rent av skandalöst, tycker JRF:s förbundsstyrelse.

”REMA-åklagarna är närmast fanatiska”

JRF vill se en kraftig sänkning av straffsatserna för jaktbrott

Om myndigheter och enskilda tjänstemän bedriver fulspel finns det bara ett alternativ kvar för politikerna – att ändra spelets regler. Det menar JRF:s förbundsstyrelse, efter rättegångscirkusen i Västmanlands tingsrätt.

I rättegången mot Karl Hedin har Hedin och hans försvarare på ett förtjänstfullt sätt belyst ett stort problem i rättsväsendet. På felaktiga grunder har hemliga tvångsmedel använts och insatsen, inklusive rättegångscirkusen, har kostat mer än en genomsnittlig mordutredning.
Den senaste tiden har vi dessutom fått se ett spektakulärt polisingripande när en polishelikopter har använts i syfte att kontrollera nykterhet hos ett antal personer i en jaktstuga. En tillbakablick till andra ingripanden gör att detta agerande knappt ens får oss att höja på ögonbrynen, då det tycks ha blivit kutym att begära in polishelikoptrar, nationella insatsstyrkan och stora delar av Norrlands poliskår för att göra tillslag mot laglydiga jägare.
Denna utveckling är rent av bedrövlig och det måste få ett stopp.

Politikerna måste ta tag i problemet
Eftersom det i den numera uppmärksammade REMA-gruppen, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål på Åklagarmyndigheten, tycks finnas en närmast fanatisk åsikt att den påstådda (påhittade?) illegala jakten efter stora rovdjur måste stoppas till varje pris, är det nu dags för politikerna att ta tag i problemet.
Att politiker går in och detaljstyr myndigheternas arbete är inte rätt. I dagligt tal brukar det kallas för ”ministerstyre” och det är inte så grunden för den svenska demokratin ska fungera.
Men lösningen på problemet är likväl politisk. För om politikerna upptäcker att en myndighet missbrukar reglerna finns alltid möjligheten för politikerna att ändra spelets regler, i det här fallet genom att ändra lagen vilket endast riksdagen kan göra.

Brott mot människors liv ska prioriteras
Att brott med höga straffsatser också ska ge möjlighet för rättsväsendet att agera kraftfullt är rimligt. Insatserna måste stå i proportion till de förväntade straffen, det är en av grunderna i rättsväsendet. På samma sätt måste straffsatserna för olika brott stå i proportion till varandra, till exempel ska brott mot människors liv och hälsa prioriteras.
Att grovt jaktbrott i straffvärde är likvärdigt med till exempel vållande till annans död, våldtäkt och grov misshandel är rent av skandalöst.
Eftersom straffskalorna ska spegla brottens allvar, och därigenom vilka resurser som åklagare och polis kan utkräva, är det där som en förändring måste ske. Om straffskalorna för jaktbrott och grovt jaktbrott sänks till en nivå som mer speglar samhällets generella syn på brott och straff skulle också möjligheterna för åklagare och polis att missbruka resurserna minska.

En kraftig sänkning av straffsatserna
Brott ska bestraffas – likaså jaktbrott – tro inget annat. Jägarnas Riksförbund, JRF, tar kraftigt avstånd från alla jaktbrott och det får inte misstolkas som något annat.
JRF vill se en kraftig sänkning av straffsatserna för jaktbrott. Begreppen jaktbrott och grovt jaktbrott är väldigt vida och ett grovt jaktbrott skulle till exempel kunna bestå i att en person har använt bilen för att spana av åkrar för att underlätta jakten efter vildsvin. Att det ska mätas mot en straffskala som liknar den för våldtäkt är rent av skandal.
Om myndigheter och enskilda tjänstemän bedriver fulspel finns det bara ett alternativ kvar för politikerna. Nämligen att ändra spelets regler så att det omöjliggörs. Frågan ligger hos riksdagen och JRF hoppas att riksdagen agerar innan situationen urartar ännu mer.

JÄGARNAS RIKSFÖRBUNDS
FÖRBUNDSSTYRELSE