Sanningens ögonblick närmar sig!

Naturskyddsföreningen, WWF och Svenska Rovdjursföreningen säger med anledning av Naturvårdsverkets nyligen gjorda utredningar angående kommande rovdjursförvaltning: ”På lång sikt krävs en vargstam på minst 2 500 individer, om stammen är helt isolerad.” 

Det är så dags att komma med det nu!
När Naturskyddsföreningen började med ”Projekt Varg” och när de första vargarna planterades in i Sverige av några rovdjursentusiaster fanns detta perspektiv inte på kartan.
Låt oss leka med tanken att vi låter vargstammen växa till 2 500 individer. Vad kommer då att hända? Det är inte svårt att föra i bevis att inom ett par år skulle alla renar, som går till slakt i dag, och alla älgar, som i dag fälls av jägarna, gå åt till rovdjursmat.

800 vargar måste skjutas per år
För att hålla vargstammen konstant på 2 500-nivån skulle sedan cirka 800 vargar behöva skjutas per år. Något att tänka på för dem som inte tycker att man skall skjuta någon varg alls!
Hur man skall administrera en jakt på 800 vargar per år begriper jag inte heller.
Om man sedan skulle lyckas hålla vargantalet på nivån 2 500 skulle därefter såväl antalet renar som antalet älgar ändå drastiskt sjunka. Detta skulle i sin tur medföra att rovdjurstammarnas antal också skulle sjunka. (Det tar ju slut på maten.)

Balanspunkt med 500 vargar?
Efter ett tag skulle man uppnå någon slags balans mellan antalet rovdjur och antalet bytesdjur. Var denna balanspunkt ligger kan vara svårt att sia om. Gissningsvis kommer antalet vargar att understiga 500 när balanspunkten nåtts. Det blir då ett antal som inte möjliggör en långsiktig förvaltning av en isolerad vargstam. Och då är man ju tillbaks på ruta ett!
Troligen kommer vidare antalet renar då att vara så lågt att renskötsel inte längre går att bedriva. Troligen kommer också antalet älgar att vara så lågt att någon meningsfull älgjakt inte längre går att bedriva.
Men man har då i sitt storskaliga experiment lyckats ta död på renskötseln, förstört älgjakten, försvårat övrig jakt och påskyndat avfolkningen på landsbygden! Om det är någon tröst.