SCA sår split i jägarleden. Avskjutningskraven höjs jägarna tvingas att skjuta fullt. De som inte lyckas kommer att få se andra jägare på sina områden.
Foto: Torbjörn Lektell SCA sår split i jägarleden. Avskjutningskraven höjs jägarna tvingas att skjuta fullt. De som inte lyckas kommer att få se andra jägare på sina områden.

SCA förbereder älgutrotning?

I julinumret av Svensk Jakt finns en annons från skogsbolaget SCA där hela jaktlag erbjuds jakt på SCA-skogar. Vad menas? Hur har de tänkt? Vad jag förstått finns inga lediga älgmarker någonstans på skogsindustrins skogar. Överallt finns etablerade, fungerande älgjaktlag med tillräckligt många jägare för att hantera nuvarande älgstam. Samma jaktlag har ju lyckats skjuta ner stammen från 80-talets rekordnivåer.

Många är störda av en rovdjurspolitik som slår undan jakten för vanligt folk på vårt största vilt, älgen, vår nationalsymbol. Men som mycket riktigt påpekats många gånger är både skogsbolagen och rovdjuren ett hot mot älgstammen.
Så här tror jag SCA funderar. De har under lång tid sett älgen som ett skadedjur som ska behandlas med bly.
Nu ska tydligen krafttag tas, trots att älgstammen redan är på nedgång. Det talas om skadeprocent och en siffra på max två procent på tallarna när det gäller betesskador. Det har tydligen spikats av de stora markägarna. Ingen har dock beskrivit vad det motsvarar för älgtäthet.

Röjning och gallring bättre
Att betesskadorna kan påverkas av mänskliga åtgärder som röjning och gallring läser vi mindre om. Det gäller även det faktum att prisbilden för skogsråvaran med de olika sortimenten förändras över tiden.
Nu ska minsann tvåprocentsmålet infrias, menar SCA. Så här ska det gå till (min spekulation). Bolaget är stora skogsägare som nu också får ännu mer att säga till om för att höja avskjutningsmålen i den nya älgförvaltningen. Dessutom går Skogsstyrelsen i deras ledband.

Tvingas skjuta fullt
De ska höja avskjutningskraven och tvinga jägarna att skjuta fullt. De som inte lyckas kommer att få se andra jägare på sina områden, som SCA ger fria händer att skjuta det de ser. Detta är målet med annonsen.
De jaktlag i Medelpad (och andra områden?) som inte skjutit 100 procent av tilldelningen ska redan i höst tvingas ta emot jägare, antagligen söderifrån från vargbältet.
Men de som nappar på denna idé ska ha klart för sig att det knappast existerar jägare någonstans som ser positivt på inkräktande jägare. Tvärtom de är heligt förbannade. Allt vad viltförvaltning och avskjutningsregler heter kan vi glömma.
Ettårsarrenden för jägare
Skogindustrin bekymrar sig inte över detta, djuren ska bara dö.
Detta hunsande med jägarkåren är inget nytt för SCA. Redan idag har de regler som tydlig ska visa vem som bestämmer och att jakten sker på nåder. SCA har infört ettårsarrenden och förskottsbetalningar, allt för att främja ovissheten och kravet på resultat.
En jägare på skogsindustrins mark köper sig ingen jakträtt. Denne betalar för en skyldighet och en massa krav, som om de vore anställda. Och nu ska vi jägare sättas upp mot varandra. SCA sår split i jägarleden. Härska genom söndring kallas den tekniken.

Hjärtlös maktutövning
Det är avskyvärt, men saknas insikt om etisk hederlighet kan det bli så här. Den som haft det dåliga omdömet att lägga fram dessa idéer saknar tydligt empatisk förmåga. Jag tycker mycket illa om denna storskaliga, hierarkiska och hjärtlösa maktutövning.
Varför saknas kunskap om att rimliga mål faktiskt kan nås i fullt samförstånd?
De stora skogsbolagen var bland de första att bli FSC-certifierade (hur det nu gick till?) som ett svar på miljörörelsens krav på miljöhänsyn i skogsbruket. Men som ett gott exempel på respekt för flora och fauna kan SCA inte ses. Skogen i bolagens ögon är endast vissa arter träd.

Anmält brott mot FSC-regler
Svenska Naturskyddsföreningen har avsagt sig medlemskapet i FSC som en konsekvens av att deras anmälningar av SCA för brott emot regelverket inom FSC varit verkningslösa. (SCA har avverkat skyddsvärda skogar vid ett flertal tillfällen.)
Jag tror även denna hantering av jaktfrågor för allmänheten platsar som en fråga för FSC, men vem anmäler i detta fall?
Jag är själv skogsägare och har även älgskador. Men de metoder jag här ovan spekulerat om är varken humana eller kloka.

SCA borde bojkottas
Översittarfasoner i den stilen ska fördömas och SCA borde bojkottas. Denna bojkott borde Svenska Jägarförbundet leda. Men får vi höra något i denna fråga från dem?
Hur som helst, sätts dessa planer i verket bereder SCA plats för en rödgrön röra till makten med hårdare miljökrav som ett brev på posten. Svenska folket har sin själ i skogen.
Motsatsen till biologisk mångfald präglar dagens industriskogar.