– Att S och MP säger nej till en uppdelning av vapenlagstiftningen visar tydligt att deras måltavla är att fortsätta att försöka försämra för landets jägare och skyttar, skriver M-riksdagsledamoten Sten Bergheden.
Foto: Privat – Att S och MP säger nej till en uppdelning av vapenlagstiftningen visar tydligt att deras måltavla är att fortsätta att försöka försämra för landets jägare och skyttar, skriver M-riksdagsledamoten Sten Bergheden.

”Sluta jaga jägare och skyttar”

Sten Bergheden, M, om regeringens vapenpolitik

Nyligen röstade riksdagen fram ett tillkännagivande till regeringen om att dela upp vapenlagstiftningen, så inte legala vapenägare drabbas av straffskärpningar som gäller de kriminellas vapenhantering. Det är bara ett exempel på hur det jobbas för att stoppa jakten på Sveriges jägare och skyttar, enligt M-politikern Sten Bergheden.

DET HAR NU GÅTT 1,5 år sedan jag tog plats i justitieutskottet med ansvar för jakt- och vapenfrågor. De förslag som jag tidigare varit med om att ta fram, och som fått stöd på moderaternas partistämma, börjar nu också få brett stöd i riksdagen. Det är förslag om hur vi kan underlätta för landets jägare, skyttar och samlare.

VI HAR NYLIGEN i justitieutskottet stoppat flera försök från regeringen att överimplementera vapendirektivet från EU som skulle ha försämrat för landets legala vapenägare. Vi har tydligt sagt nej till en överimplementering av vapendirektivet. Direktivet ska implementeras på en miniminivå.
Vi har också tagit fram 16 tillkännagivanden, där det handlar om hur vi kan minska regelkrånglet och underlätta för landets legala jägare och skyttar.

DET HANDLAR BLAND ANNAT om en total översyn av vapenlagstiftningen, EU:s vapenpass, borttagande av femårslicenser, att bort tillståndskravet för ljuddämpare, att slopa ”synnerliga skäl”, att utöka vapengarderoben, att kunna byta in och byta vapen direkt i vapenhandeln inom vapengarderoben, att minska handläggningstiderna för vapenlicenser och att flytta licenshanteringen från polisen till Viltmyndigheten.

NU SENAST HAR VI lyckats få en bred majoritet i riksdagen för att försöka dela upp vapenlagstiftningen, så att vi kan ha en fortsatt rimlig vapenlagstiftning som gäller för landets legala jägare, skyttar och samlare och en betydligt tuffare lagstiftning och hårdare straff för att hantera de som har illegala vapen i kriminella miljöer.
Denna uppdelning borde ha genomförts tidigare. Då hade vi inte haft den konflikt som ofta uppstår när man vill skärpa lagstiftningen och brottssatserna för grovt kriminella och det smittar över på landets laglydiga jägare och skyttar.

BAKOM UPPDELNINGEN AV vapenlagstiftningen står nu en bred majoritet av riksdagen med M, C, SD, KD, L och V. Regeringspartierna S och MP står inte bakom förslaget, vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Att S och MP säger nej till en uppdelning av vapenlagstiftningen visar tydligt att deras måltavla är att fortsätta att försöka försämra för landets jägare och skyttar.
Regeringen och Mikael Damberg, S, agerar tondövt. Inrikesminister Damberg vill inte lyssna på jägare och skyttar. Att regeringen dessutom vägrar att genomföra det riksdagen tagit beslut om är inte acceptabelt.
Regeringens handlingsförlamning att genomföra riksdagens tillkännagivanden innebär att partierna bör se över möjligheten att lagstifta direkt i riksdagen utan regeringens inblandning.

NÄSTA BEVIS FÖR regeringens dunkla agenda är när de återigen lägger fram en proposition om vapendirektivet, där det på punkt efter punkt gås längre än vad direktivet begär. Det finns nu en bred majoritet för att avslå den propositionen.
Regeringens agerande är uppenbart. Regeringen försöker genom att skylla på gängkriminaliteten och vapendirektivet samtidigt driva igenom försämringar för landets jägare, skyttar och samlare. Detta är helt oacceptabelt.

REGERINGEN BORDE omgående genomföra följande: 
• 1. Inrätta viltmyndigheten. Det är över fem år sedan beslutet togs
• 2. Ta bort de tidsbegränsade vapenlicenserna och synnerliga skäl.
• 3. Tillsätta en utredning av vapenlagstiftningen omgående och genomföra riksdagens tillkännagivanden.
• 4. Ta bort kravet på tillstånd för ljuddämpare.
• 5. Implementera vapendirektivet på en miniminivå

STEN BERGHEDEN,
M-riksdagsledamot från Skaraborg,
jakt- och vapenansvarig i justitieutskottet