JRF-basen Solveig Larsson konstaterar att den stoppade licensjakten på lodjur inte handlar om att lostammen är för svag. Det beror snarare på att inventeringarna av lostammen är för dåliga eller inte sker alls.
JRF-basen Solveig Larsson konstaterar att den stoppade licensjakten på lodjur inte handlar om att lostammen är för svag. Det beror snarare på att inventeringarna av lostammen är för dåliga eller inte sker alls.

Stoppa det juridiska skådespelet

Genomförandet av rovdjurspolitiken har urartat till en demokratisk fars. Riksdagen fattade i början av december 2013 i bred majoritet beslut om ny rovdjurspolitik, vilket nu helt satts ur spel av bevarandesidan.

Genom att begära inhibering av Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 30 vargar, och genom överklagandet av Naturvårdsverkets beslut att delegera skyddsjaktsbesluten till länsstyrelserna, visar ”värnarorganisationerna” återigen att de inte är intresserade av att värna om den svenska landsbygden och kulturarvet jakt med löshund. 

Samtidigt borde alla inse att när regeringens och riksdagens beslut kan inhiberas och överklagas så lättvindigt av i stort sett vem som helst är det något uppenbart fel i rättsväsendet.

 

JRF överklagar ej

Jägarnas Riksförbund (JRF) ser i dagsläget inte annat än populistiska värden i att ge sig in i den cirkus som nu råder. Förbundet har därför inte överklagat beslut.

Däremot är vi kritiska och ifrågasätter starkt överklaganderätten för så kallade miljöorganisationer. 

Självklart ska myndighetsbeslut kunna överklagas av dem som berörs. Men syftet bakom att ge miljöorganisationer överklaganderätt i Århuskonventionen kan omöjligen ha varit att sätta hela det demokratiska systemet ur spel.

Dessa föreningar överklagar beslut där de endast är betraktare och där anser Jägarnas Riksförbund att deras överklaganderätt måste hävas.

Våra beslutsfattare måste sätta stopp för detta besynnerliga juridiska skådespel och istället se till att rovdjurspolitiken genomförs enligt fattade riksdagsbeslut.

 

Skadar demokratin

Tilltron till demokratin är redan tidigare svårt skadad genom rovdjurspolitikens oförmåga att hantera effekterna av främst varg­stammens tillväxt. Nu krävs rejäl möjlighet att börja förvalta varg genom jakt.

Utifrån alla dessa turer är Jägarnas Riksförbunds stämmobeslut om ”nej till frilevande varg” ett logiskt beslut.

Vi kan inte ha en situation där betraktare kan avgörande påverka livssituationen för dem som bor och verkar i vargområden.

Förbundet ser att länsvis, med hänsyn till boende, näringar och kulturella intressen, upprättade förvaltningsplaner kommer att bekräfta det.

 

Få samma rättigheter

Landsbygds- och glesbygdsboende måste erhålla samma rättigheter som tätortsbor när det gäller att bedriva näringar samt leva i en trygg och säker miljö.

Myndigheterna gör också den förvånade bedömningen att lodjursstammen minskar i stora delar av landet. Därmed blir det enligt Naturvårdsverket ingen licensjakt på lodjur i år i län som Dalarna och Uppsala.

Endast länsstyrelserna i den norra regionen får själva fatta beslut om lodjursjakt i år.

En troligare bedömning är att inventeringarna har minskat – vilket inte säger något alls om antalet lodjur!

Brist på snö (eller för mycket snö) och att alla pengar går åt till vargar är några orsaker till minskad inventering. Men det borde även finnas insikt hos myndigheterna om att hela inventeringssättet är mycket osäkert. Istället bör lokala bedömningar få ligga till grund för förvaltningen och andra sätt att uppskatta lodjursstammen godkännas.

 

Skapar splittring

Tyvärr skapar frustration hos drabbade och den rådande bristen på en lokalt anpassad fungerande rovdjurspolitik även splittring inom jägarkåren, vilket märks allt mer i sociala medier.

Glädjande är då att Jägarnas Riksförbund trots detta fortsatt redovisar ökande medlemssiffror. Arbetet fortsätter med att utifrån lokala och regionala förhållanden skapa ett avbyråkratiserat och kostnadseffektivt regelverk kring förvaltningen av allt vilt.

En annan stor fråga är den nya älgförvaltningen som i dagarna helt avslutas.

 

Allmän älgjakt råder

Även årets siffror pekar mot att det i princip är allmän jakt som råder. En kontroll i databasen Älgdata den 4 februari visar att nyttjandegraden för hela landet ligger på 78,5 procent, vilket medför att 88 834 älgar av planerade 113 077 älgar har fällts.

Skogsstyrelsen med flera varnar för ökande skogsskador i många län, vilket JRF inser inte går att lösa genom fortsatt arealbaserade tilldelningar.

Vi är övertygade om att jägare och markägare mycket väl kan axla förtroendet att förvalta de lokala älgstammarna genom allmän jakt, precis som i stort sett allt övrigt vilt förvaltas. 

I rådande mörker känns det att dagsljuset kommer åter och att vi går mot ljusare tider.

Det är snart dags för de första vårtecknen och föryngringar i viltstammarna. I de norra delarna av landet dröjer de ett tag till, men det är härligt att veta att nu kommer de snart!