Greger Thorsson och Christer Klintefelt i Grundforsbyggets jaktklubb i Västerbotten kritiserar Sveaskog efter att jaktlaget sagts upp på grund av ”samarbetsproblem˝. Det är bara ett svepskäl när för få fällda älgar inte höll som skäl, hävdar de.
Foto: Privat Greger Thorsson och Christer Klintefelt i Grundforsbyggets jaktklubb i Västerbotten kritiserar Sveaskog efter att jaktlaget sagts upp på grund av ”samarbetsproblem˝. Det är bara ett svepskäl när för få fällda älgar inte höll som skäl, hävdar de.

Sveaskogs agerande föder anarki

Hård kritik från Grundforsbyggets jaktklubb i Västerbotten

Grundforsbyggets jaktklubb i Västerbotten förlorade sin jaktmark hos den statliga skogsjätten Sveaskog. När det inte gick att säga upp jaktlaget på grund av att för få älgar fällts beskylldes jaktklubben för ”samarbetsproblem˝, skriver Christer Klintefelt och Greger Thorsson i jaktklubben. När folk tappar tron på statliga företrädare hotar anarki, varnar duon.

JULHELGEN 2018 DAMP det utan förvarning ner en uppsägning av vårt jaktarrende på den Sveaskogs-mark vi jagat älg på sedan 70-talet. Ingen hade kontaktat oss före uppsägningen, trots att Sveaskog påstår det. Enligt klövviltsansvarige i Västerbotten hade vi under ett antal år skjutit för få älgar, trots att 24 lag i vårt älgskötselområde, ÄSO, hade sämre måluppfyllnad.
Efter en träff med Sveaskog fick vi till slut ett nytt kontrakt. Ett kontrakt vi aldrig fått om vi efter inrådan inte spelat in samtalet. Kontraktet stämde nämligen inte med överenskommelsen och justerades inte förrän vi berättat om inspelningen. Ärendet kunde ha slutat här, men före den här jaktsäsongen kom dock straffet. Sveaskog ansåg att vi var dåliga affärspartners och inte skulle få förlängt kontrakt.

DENNA HÖST HAR VI inget område att jaga på. Sveaskog påstår att vi ”inte följt Sveaskogs riktlinjer”. Vi har ”vidtagit oacceptabla metoder”. Antagligen eftersom vi har lyft händelsen i medier. Vi ”har svåra samarbetsproblem” och de påstår via media att vi inte följt avtalet. Ett avtalsbrott vi fortfarande inte vet vad det består i.
Alla påhopp är efterhandskonstruktioner när Sveaskog märkte att uppsägningen om för låg måluppfyllnad inte höll juridiskt. Det enda vi krävt är att det vi tillsammans kom överens om vad som skulle gälla. Då är det snarare Sveaskog som brister i affärsetik och har stora samarbetsproblem.

OLA SÖDERDAHL, CHEFEN för marknadskommunikation, erkänner att han inte vet vad de Umeåanställda har sagt eller gjort, men understryker att han har fullt förtroende för dem. Att ha förtroende för medarbetare är sunt, men lika sunt vore att undersöka vad som egentligen har skett genom att även prata med oss. Hur var det nu med kommunikationen, Sveaskog? Han påstår att de aldrig säger upp lag på grund av låg avskjutning men det är ju exakt vad de har gjort!
Vi har kontaktat Sveaskogs ledning, samt flera högt uppsatta chefer och styrelsen, i hopp om dialog och rättvis behandling. Men ingen är intresserad av sanningen, utan bara av att skydda varandra, trots att anställda bryter mot bolagets uppförandekod och policy.

I OCH MED DETTA CEMENTERAR ledningen ett dåligt arbetssätt och eldar på det maktmissbruk som enskilda personer i Umeå sysslar med. Vi har skriftligt och muntligt blivit lovade ett möte och en utvärdering av jaktsäsongen. Trots påtryckning vägrar de att träffa oss och brister åter i affärsetik.
Skogsvårdschef Mikael Lundberg hänger ut vårt jaktlag i media med allvarliga beskyllningar utan bevis eller förklaring. Det är oerhört kränkande och visar på låg moral.
Som reaktion på kritiken börjar det statliga bolaget med propaganda-annonsering. Det blir nästan komiskt eftersom folk förstår att Sveaskog försöker köpa sin egen sanning om hur bra de är.

VARFÖR VI ENVIST DRIVER ärendet vidare har inget med jakt att göra. Det finns viktigare saker i livet än älgjakt. För oss handlar det om principer, demokrati och i vilket samhälle vi vill verka. Sverige är en demokrati och vi är ofta snabba med fördömanden mot länder där staten kväser befolkningen, men vi måste nog sopa framför vår egen dörr först.
När människan tappar tron på staten, eller dess företrädare, skapas anarki. I missnöje och hopplöshet kan folk ta lagen i egna händer och då är steget oroväckande kort till våldshandlingar. Människor som tappat tron på staten kan utgöra ett allvarligt hot mot det öppna samhället. Förstår alla samhällsaktörer det?

UNDER RESANS GÅNG har mängder med jaktlag hört av sig till oss via brev eller samtal med berättelser som liknar vår. Det är sorgligt och det skulle behövas en ”Metoo-debatt” även inom detta område.
Några saker vi funderar över:
• Är detta arbetssätt förenligt med det uppdrag Sveaskog fått av staten?
• Betyder Sveaskogs uppförandekod ingenting i praktiken?
• Finns det verkligen ingen person i hela Sveaskog som har kurage nog att säga ifrån?

CHRISTER KLINTEFELDT,
GREGER THORSSON,
Grundforsbyggets jaktklubb

I en granskning på sex sidor i nummer 11 av Jakt & Jägares pappersupplaga skildras kritiken mot Sveaskog från Grundforsbyggets jaktklubb med svar från Mikael Lundberg, Sveaskogs skogsvårdschef i Nord-området. Han har även fått tillfälle att kommentera det här debattinlägget.