Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).
Foto: Bertil Pettersson Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).

USA-valet och svensk rovdjurspolitik

Omoderna regelverk i Sverige om jakt och EU-direktiv, som inte heller stämmer med verkligheten, lägger mörker över jaktpolitiken. De berörda ser skriande behov av politiker som tar tag i frågorna.
I USA har folkets ifrågasättande av det politiska etablissemanget gett ett tydligt svar. Rovdjurspolitiken i Sverige är ett exempel som pekar på samma tillstånd. Tänk om våra valda kunde visa på någon form av handlingskraft och utmana EU, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

Vintermörkret håller, i skrivande stund, stora delar av vårt land i ett starkt grepp. Dygnets få ljusa timmar går i dova, gråtonade nyanser med både regn och rusk. Det är en stark kontrast till den fina höst vi tidigare haft, som gav glimrande dagrar som ibland till natten förgylldes med ljudlösa, färgsprakande norrskenssymfonier.  
Det är härligt att i vintermörkret kunna plocka fram ljusa minnen från stunder i naturen, tillsammans med både två- och fyrbenta jaktkamrater med olika typer av upplevelser och jaktlycka. 

Väcker jaktminnen
Det är minnen som även återuppväcks med goda måltider, där både bär, svamp och kött är resultat av livsbejakande aktiviteter i skog och mark. 
Det är verkligen en förmån att få leva i ett land så präglat av ljusets förändringar under året och få utöva aktiviteter som ger så mycket tillbaka i livskvalitet, både fysiskt, för gommen och för sinnet. 
I jaktpolitiken finns inte samma ljusa bilder att minnas från detta år. Våra nuvarande regelverk kring jakt skapades i en tid då vi inte alls hade vildsvin. 
Gäss och tranor var få och skador av hjortar var okänt. Samtidigt existerade knappt några stora rovdjur i landet. 
Därmed har de nuvarande reglerna klara brister utifrån vårt nuvarande läge. Läget har inte förbättrats av att omoderna EU-direktiv nu dikterar tillämpning av regelverken. 
EU-regelverken i dessa frågor har brister som är mycket stora och i skriande behov av förändring. Samtidigt vågar inte våra beslutande politiker ta i frågan. 

Tyglas inte av politikerna
Hur kan det komma sig att vi i demokratisk anda skapat byråkratiska konstruktioner som inte våra folkvalda tyglar?
EU är ett mycket viktigt fredsprojekt, men upplevs nu som ett byråkratiskt Babylons torn som ifrågasätts allt mer och där de valda verkar bry sig mer om att skapa ökad byråkrati än att göra livet enklare för oss människor som finns i det mångskiftande nuvarande EU.

USA-valet gav svar
Tecknen på ifrågasättande av nuvarande sätt som politik genomförs blir allt starkare, med övertydligt exempel från den smutsiga presidentvalskampanjen som just varit i USA. Där har folkets ifrågasättande av det politiska etablissemanget gett ett tydligt svar. 
Det ska bli spännande att se vilka återverkningar det får framöver för resten av världen under 2017. 
Rovdjurspolitiken i Sverige är ett exempel som pekar på samma tillstånd i Sverige. Tänk om våra valda kunde visa på någon form av handlingskraft, utmana EU och se till att EU:s bevarandedirektiv skrotas. 

En glimrande juklkapp
Det skulle vara en glimrande jul­klapp för både vilt och människor som utsätts både för de stora rovdjurens härjningar och byråkratiska felbeslut på grund av de bevarande direktiven.
För Jägarnas Riksförbund (JRF) är det självklart att förnybara resurser skall förvaltas utifrån lokala förutsättningar för att kunna utvecklas maximalt, till nytta för både vilt och människors bästa.

Ljusare om statligt vatten
En liten ljusglimt kring förenklade regler till 2017 är att jakt på allmänt (statens) vatten föreslås att kraftigt förenklas. 
En positiv syn i möjligheter till mer brukande av skog i nationella skogsprogrammet ger även möjligheter till viltet – då aktivt brukande av skog ger goda möjligheter för att kunna ha goda viltstammar. 

Oklart om fjälljakten

Regeringens beslut om att fjälljakten ska vara mer förbehållen svenskarna verkar däremot förbli otydligt, när myndigheterna undviker att förtydliga, eftersom den som skriver restriktionerna också riskerar att bli ekonomiskt ansvarig mot dem som överklagar.
Andra frågor som fortsätter att malas i byråkratin är översyn av VVO-lagen, vapendirektivet inom EU, finansiering av älgjakten, regelverk kring hjortförvaltningen, viltkameror och omtag i frågan om utfodring av vilt. 
JRF har utifrån ett stämmobeslut gått till regeringen och begärt att björnjakten ska utökas och förskjutas till första måndagen i september och pågå oktober ut. Förhoppningsvis har vi fått ändring i den riktningen till nästa höst.

JRF växer
JRF fortsätter växa och stärks allt mer som intresseorganisation inom jakt och viltvård med äganderätten i fokus när vi nu vid årets slut blivit över 40 000 medlemmar. 
Detta är en fantastisk utveckling och resultatet av alla medlemmars, förtroendevaldas och våra medarbetares engagemang och outtröttliga arbete med att informera om vår inställning i olika jaktpolitiska frågor. Ett stort varmt tack till alla för detta fina arbete som ger oss bättre möjlighet att bli lyssnade på i jaktpolitiken och som ger injektion till kommande års arbete med våra medlemmars intressen i fokus under ledorden: Ansvar – Frivillighet – Samarbete.
En riktigt God Jul och Gott Nytt 2017 tillönskas alla! 

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND