Kartan visar vargläget söder om Kristinehamn med röda markeringar för dödade hundar och blåa för observerade vargar.
Kartan visar vargläget söder om Kristinehamn med röda markeringar för dödade hundar och blåa för observerade vargar.

Vargar tar över utanför Kristinehamn

Jägareförbundet i Kristinehamn slår larm om vargläget. Troligtvis finns ett vargrevir med valpar söder om Kristinehamn. Tre hundar har redan fallit offer för varg och jakten med löshund är hotad. Klövviltstammarna lär krympa snabbt med tanke på att en enda varg äter 500-800 kilo kött per år, konstaterar kretsens rovdjursansvarige.

Under årets vintersäsong har en omfattande vargobservation utförts av Jägareförbundets medlemmar i Kristinehamns jaktvårdskrets. Vid särskilt intressanta observationer har experter från länsstyrelsen i Värmland tillkallats, då bakspårning och dokumenation har gjorts.

Sammanlagt har vargspår och varg observerats vid cirka 40 olika tillfällen från september till slutet av mars. Som mest har fyra vargar observerats vid ett och samma tillfälle.

Vargar söder om E18

Samtliga observationer har varit koncentrerade till söder om E18 med centrum Björneborgsområdet och Bäckhammar (se karta).

Ett antal vargdödade älgar och rådjur har också påträffats under vintern på olika platser söder om E18.

Sammanlagt har tre hundar blivit vargdödade under jaktsäsongen, en i Rudskoga samt två i Åtorpsområdet.

En vargvalp hittades död troligen av skabb den 25 december 2007. Detta betyder med största sannolikhet att vi har ett vargrevir söder om Kristinehamn och att en föryngring har skett under våren 2007.

Jakt med löshund omöjligt

Detta har medfört att jakt med löshund har blivit omöjligt att utöva, trots att jägarna enligt svensk lagstiftning har rätt att jaga med löshund under vissa perioder av året. Men gällande lagstiftning, beträffande vargens möjlighet att okontrollerat föröka sig, har medfört att jägarna i princip fråntagits möjligheten att utöva denna jaktform.

Ett vargflock behöver cirka 90 till 120 älgar för att stilla sin hunger under ett år. En varg äter cirka två-sex kilo vid varje måltid men kan äta upp till tio kilo, vilket innebär att den konsumerar cirka 500-800 kilo kött per år enligt aktuell forskning Det är främst kalvar och äldre hondjur som står på matsedeln, men även rådjur och grävling smakar bra.

Vargen måste döda 12-15 rådjur

Om en varg föredrar rådjur som föda måste den döda 12-15 rådjur för att få motsvarande mängd mat om den istället dödar en älg.

Om vargen är farlig för människan har diskuterats vid olika tillfällen. Vi hoppas att vi inte får uppleva att någon människa skall falla offer, men någon garanti finns inte.

Det är den olustkänsla och ångest som uppträder när man går i skogen vid bärplockning eller jakt med löshund, som är det största problemet. Glädjen att vistas fritt i naturen är borta för många människor.

Flera fall med vargdödade människor

Beträffande statistik om dödade människor så finns dokumenterade uppgifter om att i Indien dödades minst 233 barn under tiden 1980-1990. Det finns fler fall på andra ställen framför allt i Kanada.

Jägarna i Jägareförbundet Kristinehamns jaktvårdskrets är mycket bekymrade över den utveckling av vargstammen som har skett explosionsartat under de sista åren. Men vi hoppas att en förändring finns i framtiden i och med den senast rovdjursutredning som ligger hos regeringen på remiss.

Nils Jansson, rovdjursansvarig Jägareförbundet Kristinehamns jaktvårdskrets