Åren kring 1990 attackerades närmare 100 barn av varg i Indien. Det skedde under omständigheter som undanhållits inför 2001 års riksdagsbeslut om den svenska vargstammen, hävdar rovdjursdebattören Calle Seleborg.
Foto: Denver Bryan Åren kring 1990 attackerades närmare 100 barn av varg i Indien. Det skedde under omständigheter som undanhållits inför 2001 års riksdagsbeslut om den svenska vargstammen, hävdar rovdjursdebattören Calle Seleborg.

Vargens farlighet mörklades inför riksdagsbeslut

Vissa egenskaper hos vargen argumenteras det flitigt om. Farlighet och genetisk kollaps är två populära områden. Vilken information kan man lita på?  Först vill jag visa på ett exempel från den kontroversiella frågan om vargens farlighet. Åren kring 1990 föll närmare 100 barn offer för varg i Hazaribagh i Indien. Det kan vara intressant att se två olika beskrivningar av samma skeende.

I Artsfakta för varg, som var ett basdokument för rovdjursutredningen, fastslogs att händelserna berodde på: ”extrema socio-ekonomiska situationer med hög fattigdom och extrem exponering av till exempel barn parallellt med brist på naturliga bytesdjur som tvingar vargen att leva huvudsakligen på boskap och mänskligt avfall.”
I mars 1999 presenterade en indisk forskare, utsänd av Indiens regering, en redogörelse i AMBIO, en svensk vetenskaplig tidskrift.
Han beskrev i detalj alla angrepp, när de ägde rum, var och under vilka omständigheter, liksom ålder och kön på drabbade barn.

Barn under sex år anfölls
Flertalet angrepp var på barn under sex år. Samtliga fall skedde i byarna eller dess utkant, när barn tillfälligt lämnats ensamma. Inga barn skickades utanför byn på ensamma uppdrag. Informationen var tillgänglig för Naturvårdsverkets Anders Bjärvall i hans dragning till 2001 års rovdjursbeslut.
Det finns inte något i denna indiska forskningsrapport som stöder påståendena i Artsfakta för varg. Tvärtom.
Jag har vid ett flertal tillfällen konfronterats med Artsfaktas påstående. Jag försökte även få texten ändrad under pågående utredning utan någon reaktion.
Som en intressant detalj gissade rovdjursutredaren Åke Pettersson att det var ensamma skolbarn som var på väg till skolan som drabbades.

Förnekat och förvanskat fakta
När man ser hur en händelse av denna stora betydelse för förståelsen om vargens farlighet totalt förvanskas måste man undra över korrektheten i annan information om vargen. Varför har man förnekat och skrivit om verkligheten?
Observera att både 2001 års rovdjurspolitik och Petterssons utredning stödde sig på detta påstående om händelserna i Indien vad gäller vargens potentiella farlighet.
Dagens situation i Sverige är inte direkt oroande. Med vargstammens snabba tillväxt inom ett begränsat område kan dock detta snabbt förändras.
Calle Seleborg, Folkaktionen ny rovdjurspolitik