Vargflytten ett demokratiskt dilemma

Nu har det med hjälp av de beslut som tagits av den regering som vi själva tillsatt flyttats en varg från renbeteslandet i Jämtlands län, där den orsakat skada på privat egendom. Vargen har flyttats till Örebro län, där den kan förväntas göra mindre skada på privategendom.
Att vargen kommer att förorsaka skada även i fortsättningen är höljt utom alla tvivel. Enda skillnaden är att ingen eller få privatpersoner kommer att ”drabbas”.

Till privatpersoner räknas tydligen inte vi jägare, Att vi i vargområdet inte kan utöva vår näring, (fritidsintressen för vissa) räknas inte som en nackdel för vissa.
Det skulle vara intressant att se vad som skulle hända om förutsättningarna på ett liknande sätt skulle omöjliggöra golf, skoterkörning, segling, fågelskådning, skidåkning, cykling, fritidshusboende eller camping.
Att man redan mer eller mindre slagit ut fädbodrift och jakt med löshund i stora områden med dagens rovdjurspolitik ser inte ut att nämnvärt påverka de beslutsfattare som vi gett förtroendet att föra vår talan.

Bortglömd väljargrupp
På glesbygdsbornas bekostnad sysslas det med röstfiske och undfallenhet för EU. Trots att vi är så många är vi i princip ointressanta som väljare för de flesta av de politiker som avlönas, till viss del, även av oss. Det framgår klart.
Att man flyttat vargen från Jämtland ser jag som enbart positivt ur lokalpatriotisk synvinkel. Att flytten skapar större problem i Örebro län kan jag bara beklaga.
Nu gäller det att fortsätta arbeta för att samtliga fritidsintressenter, speciellt jägare inom Sverige, skall kunna utöva sina intressen utan inskränkningar av felaktiga politiska beslut.
Att organisationer som Svenska Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen ser oss jägare som marodörer och mordlystna framstår som märkligt. I själva verket är de vi jägare som tagit ansvar och skött naturen under många tusen år, utan trottoartramparnas medverkan och inflytande.
Om vi glesbygdsbor, med vår ringa vistelse i stadsmiljö, skulle få samma inflytande där, hur skulle det då se ut?
Skomakare, bliv vid din läst.

Bengt Bixo, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Jämtland