Vildsvinsjakten understödjs i Tyskland med målet att antalet fall av afrikansk svinpest ska minska.
Foto: Arkivbild/Suzanne Fredriksson Vildsvinsjakten understödjs i Tyskland med målet att antalet fall av afrikansk svinpest ska minska.

100 euro i skottpeng för tyska vildsvin

I Tyska förbundslandet Brandenburg fördubblar man nu skottpengen för fällda vildsvin. Bakgrunden är att den afrikanska svinpesten hela tiden ökar.

Vid det senaste månadsskiftet hade 917 fall av afrikansk svinpest konstaterats i Tyskland, uppger facktidningen fleischwirtschaft.de
Brandenburg, som gränsar till Polen där smittan är utbredd, är det förbundsland som är hårdast drabbat.
För att generellt stimulera jakt får rådjur, kronhjort och dovhjort nu jagas i de så kallade buffertzoner som har inrättats runt de områden där sjukdomen påträffats.

Skottpengar för vildsvin

Jakten på vildsvin understödjs aktivt i Brandenburg. Tidigare har en skottpeng på 30 euro utbetalats för svin under 30 kilo och 50 euro för svin över 30 kilo. Nu blir skottpengen 100 euro, det vill säga drygt 1 000 svenska kronor, för alla fällda vildsvin.

Ännu inga sjukdomsfall
I förbundslandet Sachsen-Anhalt, som ligger väster om Brandenburg, utbetalas sedan nyår 65 euro i skottpeng. Här är ännu inget fall av sjukdomen känt. Men den som inrapporterar sjuka eller döda vildsvin får en premie på 50 euro, enligt information från delstaten.