179 björnar fälldes under höstens licensjakt i Finland.
Foto: Martin Mecnarowski / Shutterstock.com 179 björnar fälldes under höstens licensjakt i Finland.

179 fällda björnar i Finland

Årets licensjakt på björn i Finland resulterade i totalt 179 fällda björnar, rapporterar Finlands Viltcentral.

Den 20 augusti inleddes licensjakten på björn i Finland. Den avslutades i slutet av oktober och resultatet är totalt 179 fällda björnar.
Inom förvaltningsområdet för den etablerade björnstammen i östra Finland fälldes 77 björnar. 23 björnar fälldes inom björnstammens utbredningszon som består av mellersta Finland, södra Savolax, sydöstra Finland och norra Karelen. I västra Finland där björnstammen är under utveckling fälldes tio björnar.
Kvoten för björnjakt inom renskötselområdet var totalt 70 björnar fördelat på 15 i det västra renskötselområdet och 55 i det östra. I det östra fälldes alla björnar utom en.
Innan licensjakten inleddes uppskattades den finska björnstammen att bestå av 1 720-1 840 individer i en ålder över ett år.