Att fånga in och sterilisera Tysklands cirka 130 000 tvättbjörnar går inte praktiskt, men skulle kosta cirka 130 miljoner kronor, invänder jägarförbundet apropå aktivisterna som vill förbjuda jakt på invasiva arter.
Foto: Dave Willman/Mostphotos Att fånga in och sterilisera Tysklands cirka 130 000 tvättbjörnar går inte praktiskt, men skulle kosta cirka 130 miljoner kronor, invänder jägarförbundet apropå aktivisterna som vill förbjuda jakt på invasiva arter.

Aktivister vill sterilisera tvättbjörnar

Fem tyska djurrättsorganisationer vill förbjuda jakt på invasiva arter som tvättbjörnar. I stället vill de sterilisera tvättbjörnarna.

Djurrättsaktivisterna vill också att det ska läggas ut någon slags p-piller till tvättbjörnarna.
Det är i samband med att EU förra året upprättade en lista över invasiva arter, som djurrättsaktivisterna yttrar sig. De anser att jakt på de invasiva arterna inte är i linje med bestämmelserna i djurrätten. 

Jägarförbundet protesterar
Det tyska jägarförbundet, Deutscher Jagdverband (DJV), protesterar mot dessa idéer.
En ledamot i styrelsen, professor Jürgen Ellenberger, anser att förslagen är utopiska, enligt ett pressmeddelande från förbundet.
Att till exempel lägga ut någon form p-piller skulle vara ett ingrepp i ekosystemet.
DJV invänder även att det inte det är praktiskt genomförbart att sätta ut fällor och infånga landets tvättbjörnar för kastrering. 

Minst 130 000 tvättbjörnar
Tyskland har minst 130 000 tvättbjörnar. Att kastrera tvättbjörnarna kostar per djur 100 euro, eller sammanlagt 13 miljoner euro, om man hinner sterilisera tvättbjörnarna innan de ytterligare förökar sig. Det innebär i runda tal närmare 130 miljoner svenska kronor.
Fällorna kostar per styck mellan 150 och 500 euro.
Utöver tvättbjörnarna finns 36 invasiva arter på EU:s lista.