Amerikansk älgstudie stoppas

Guvernören i Minnesota har beslutat stoppa en älgundersökning, som kanske har medverkat till älgars död.

Bakgrunden till undersökningen är att älgarnas antal i Minnesota minskat kraftigt. 2006 fanns cirka 9 000 älgar i delstaten. Nu tror man att det finns endast omkring 3 500 kvar. Jakt & Jägare skrev om undersökningen här.
Forskarna ville undersöka bakgrunden. Kunde minskning beror på rovdjur, sjukdomar, svåra fästningsangrepp, att en del kalvar av någon anledning fick en förtida död eller något annat?

Kalvar med sändare övergavs
För två år sedan började man förse älgkalvarna med sändarhalsband så de kunde spåras. Men då började kalvarna överges. I år övergavs 18 av de 75 kalvar till kor som fått sändarhalsband av sina mödrar. De övergivna kalvarna hade svårt att klara sig.
Forskarna anser att det inte är så märkligt att en del älgar faktiskt dör i en studie om älgdöd. Men forskarna fick en del kritiker emot sig.
Nu säger guvernören stopp, rapporterar Outdoorhub. De 99 älgar som fortfarande är halsbandsförsedda ska dock studeras även i fortsättningen. Älgarna kommer att följas tills de dör, eller batterierna tar slut.