Foto: Shutterstock Under senare år har det mest funnits hanvargar i Danmark. Men förra året föddes fyra tikar.

Antalet vargar i Danmark kan öka till 35

Som mest 35 och som minst 10. Det är antalet vargar som forskare på DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vid Århus universitet förväntar sig att det kommer att finnas i Danmark de kommande åren.

Läs mer

Förutsättningarna i Danmark är sådana att dessa vargar troligen endast kommer att finnas på halvön Jylland. Där finns hed- och skogslandskap.

Har ökat svagt

För närvarande beräknas det finnas 13–15 vargar i Danmark, inklusive tre revirmarkerande par. Samtliga på Jylland.

Antalet vargar i landet har ökat svagt de senaste åren, men hämmats av att det mest har funnits hanvargar.

Förra året föddes det dock fyra tikar, som har överlevt och kan bidra till att det föds fler vargkullar i framtiden.

Hög dödlighet

Dödligheten bland vargarna i Danmark har varit hög, men det har kompenserats av varginvandring från Tyskland.

Om antalet vargar i framtiden i Danmark blir 10 eller 35 beror, enligt forskarna, på hur de olika faktorerna – invandringstakten, reproduktionsframgången och överlevnaden – kommer att balanseras mot varandra.

Vargprognosen har gjorts på uppdrag av Miljøstyrelsen.