Foto: Suzanne Fredriksson Tyska jägare varnas för att ge råa delar av vildsvin till sina hundar.

Aujeszkys hos vildsvin kan drabba hundar

I Finland har man hittat ett vildsvin med Aujeszkys sjukdom. Även hundar och andra djur kan drabbas. Fyndet av Aujeszkys gjordes i närheten av Kitee i östra Finland, nära gränsen till Ryssland.

Aujeszkys sjukdom är en virussjukdom som huvudsakligen drabbar tamgrisar och vildsvin. Den kallas också pseudorabies eller mad itch, på grund av den kraftiga klåda som drabbar andra djurslag än gris vid infektion.

Då det förekommer afrikansk svinpest i Ryssland och Baltikum analyserar Livsmedelsverket i Finland regelmässigt fällda vildsvin. Samtidigt görs en analys för att se om det finns antikroppar mot Aujeszkys sjukdom.

Det var så man gjorde fyndet av det aktuella fallet rapporterar den finska tidningen Jägaren.

Människa smittas inte

Aujeszkys sjukdom, AD, som orsakas av ett herpesvirus (SuHV-1), är spridd hos vildsvin i Europa. De senaste fallen där man påträffat antikroppar hos vildsvin i Finland var 1980 och 2019. Det nu aktuella fallet påverkar inte Finlands officiella status som ett AD-fritt land, liksom Sverige sedan 1996.

Sjukdomen, där gris och vildsvin är det huvudsakliga värddjuret, kan drabba i stort sett alla däggdjur, utom människa och människoapa, är dödlig. Smittan sker via kroppsdelar från ett infekterat tamsvin eller vildsvin. Råa kroppsdelar eller organ ska därför inte ges till hundar eller katter.

Inget rått från gris

I Tyskland påträffades sjukdomen nyligen hos ett vildsvin nära staden Gera i förbundslandet Thüringen. Jakttidningen Jagderleben varnar jägare för att låta hundar löpa lösa i skogen i den regionen samt att ge hunden någon del från ett skjutet vildsvin.