En av de fridlysta arter som finns i Turkiet är mushjorten, en väldigt liten idisslare.
Foto: Mostphotos/ K Tonusin En av de fridlysta arter som finns i Turkiet är mushjorten, en väldigt liten idisslare.

Även tjuvjägare fastnar på bild

I Turkiet använder viltvårdsmyndigheten kameror för att övervaka djurens populationer och utveckling. Det finns 3150 kameror utplacerade över hela Turkiet.

Det är särskilt i avlägsna trakter som Generaldirektoratet för naturskydd och nationalparker anser att kamerorna är till god hjälp för att kontrollera viltets utveckling utan närvaro av människor. Men det är inte bara viltet som syns i kamerorna. Även de som ägnar sig åt illegal jakt fastnar på bild.

Massor med böter
Daily Sabah rapporterar att det är vanligt med illegal jakt i Turkiet. Förra året registrerades och bötfälldes 140 jägare som jagade fridlyst vilt och cirka 8200 personer som jagade utan tillstånd. Dessa fick tillsammans böta cirka 2,6 miljoner dollar vilket motsvarar drygt 22 miljoner svenska kronor. 
En av de fridlysta arterna som förekommer i Turkiet är mushjorten. Hjortarna finns i flera varianter där den allra minsta bara väger lite över ett kilo.