Förvildade katter i Australien ska lockas med brandgator för att kunna avlivas eller fångas in.
Foto: grusgrus444 / Shutterstock.com Förvildade katter i Australien ska lockas med brandgator för att kunna avlivas eller fångas in.

Brandgator hjälp vid kattjakt

I Australien finns det planer på att med hjälp av eldsvådor komma tillrätta med vildkattproblemet. Katterna lockas i så fall till brandområdena med hjälp av brandgator.

Australien har ett stort problem med förvildade katter. Det beräknas finnas cirka fyra miljoner förvildade katter. Katterna har tagit sig i land på kontinenten från skeppsvrak. Det har också hänt att katter släppts ut i naturen för att ägarna vill slippa råttor vid sina hus. 
Vildkatterna är av samma slag som vanliga huskatter, men undviker i sitt förvildade tillstånd kontakt med människor. Därför har forskare i Australien börjat kartlägga vildkatternas liv. Katter har försetts med GPS-halsband och viltkameror har satts upp.

Söker sig till brandskadade marker
Det upptäcktes att katterna gärna efter ett par veckor sökte sig in i områden som härjats av eld. I sådana områden har djuren i naturen nämligen bara 20 procents chans klara sig undan rovdjuret katten. I vanlig natur var chansen 80 procent, enligt forskarrapporter som refereras på webben av LiveScience.
Därför funderas det på att med kontrollerade eldsvådor anlägga brandgator som kan locka katterna. Katterna kan ta sig cirka tolv kilometer till ett brandhärjat område. I dessa brandgator skulle det också vara lättare för jägarna att infånga eller fälla katterna.
Helst vill viltvårdarna i Australien bli av med den invasiva katten eftersom varje vildkatt beräknas ta sju bytesdjur per natt.