En del brittiska ekorrar är sjuka i spetälska och forskare ska ta reda på hur sjukdomen sprids.
Foto: Giedriius / Shutterstock.com En del brittiska ekorrar är sjuka i spetälska och forskare ska ta reda på hur sjukdomen sprids.

Brittiska ekorrar har spetälska

Brittiska forskare försöker utröna hur spetälska sprids bland de röda brittiska ekorrarna. Sjukdomen konstaterades hos ekorrar i Skottland för två år sedan.

Då hade det i några år observerats ekorrar som förlorat hår och hade svullnader på nos, tassar och öron. År 2014 förstod forskarna att de röda ekorrarna drabbats av en form av leprasjuka, eller spetälska som det också kallats. Hansens sjuka är ytterligare ett namn.
Men forskarna förstår inte hur denna sjukdom sprids bland ekorrarna. För att komma underfund med detta, och annat kring sjukdomen, ska en liten koloni om 200 ekorrar på en ö söder om England studeras. Ekorrarna på ön Brownsea Island ska infångas och blodprover ska tas innan djuren åter släpps ut i naturen, enligt tidningen The Guardian.
Det brådskar att få kunskap kring ekorrarnas form av spetälska. Den röda ekorren är nämligen starkt undanträngd av den större och invasiva nordamerikanska grå ekorren. Enligt The Guardian finns endast 140 000 röda ekorrar kvar på de brittiska öarna. 
Forskarna säger att risken för att denna djurens spetälska skulle kunna spridas till människa är minimal. Därför är området där de 200 ekorrarna finns fortfarande öppet för allmänheten.