Enligt jägarna finns de tätaste förekomsterna av vildsvin utmed Finlands östra gräns.
Foto: Shutterstock Enligt jägarna finns de tätaste förekomsterna av vildsvin utmed Finlands östra gräns.

Cirka 2000 vildsvin i Finland

I början av 2019 fanns det 1500–2650 vildsvin i Finland. Det framgår av Naturresursinstitutet Luke beräkningar som presenteras i Finlands viltcentrals tidning Jägaren.

Uppskattningen grundar sig på avskjutningsrapporter som jägarna har gjort till online-tjänsten Oma riista, älgjaktlagens uppskattningar av förändringar i vildsvinsbeståndens storlek samt utländska undersökningar av artens ekologi.

Flest utmed östra gränsen
Enligt jägarna finns de tätaste förekomsterna av vildsvin utmed östra gränsen, från Parikkala till Vederlax och från Pyttis till Sibbo utmed Finska vikens kust.