Foto: Shutterstock Hare är ett lämpligt djur att undersöka vid kartläggning av bekämpningsmedel eftersom att de rör sig i den miljö som gifterna finns i.

Danska forskare kartlägger gift i harar

Danska forskare ber landets jägare om hjälp att undersöka harar. Målet är att kartlägga förekomsten av bekämpningsmedel i naturen.

Det är forskare vi Ålborgs universitet i Danmark som påbörjade projektet förra sommaren. Det ska pågå till sommaren 2024 och går ut på att harar undersöks eftersom de vistas i den naturmiljö där bekämpningsmedel används. Bland annat den danska Miljöstyrelsen har bidragit med pengar till projektet.

Huvud och framben

Sammanlagt ska 400 harars hälsa och reproduktionsförmåga granskas, helst vill forskarna få in hela harar och uppgifter om var djuret fälldes eller påträffades. Kan inte hela kroppar levereras räcker det med huvud, inre organ och ett framben – då går djurets ålder att räkna ut.

Därför vänder man sig nu till landets jägare.

Visar processen

Danmarks Jaegerforbund upplyser på sin hemsida sina medlemmar om hur delar av haren kan sändas in och var medlemmarna kan lämna in de blivande forskningsobjekten. Forskaren Sussie Pagh visar i en video hur processen går till.