Foto: Shutterstock Rådjurskid som dödas av skördetröskor är ett stort problem också i Sverige. I grannlandet Danmark föreslås lagkrav på skrämselåtgärder i samband med skörden.

Danska jägare kräver skrämsellag mot rådjur

I Danmark kräver nu jägarna att det införs ett lagkrav om skrämsel av rådjurskid som gömmer sig ute i fälten. I dag är problemet stort med lidande djur som dödas av skördetröskor och förstör ensilage.

Årligen omkommer omkring 20 000 rådjurskid ute på de danska fälten, uppger Danmarks Jaegerforbund i en intervju med danskTV.

De danska jägarna påpekar att det redan finns en lag i Tyskland som går ut på att bönderna ska kunna bevisa att de före skörden vidtagit åtgärder för att skrämma bort rådjuren.

Nödvändiga åtgärder

– Det har hänt att böter på upp mot 50 000 kronor utdömts mot bönder som inte vidtagit nödvändiga åtgärder, säger seniorforskare Carsten Riis Nielsen vid Danmarks Jaegerforbund.

Det finns flera metoder att skrämma bort rådjuren, enligt Carsten Riis Nielsen. Till exempel att sätta upp en pinne med ett järnrör som avger ljud, ha drönare som avsöker fälten och att spruta ut något illaluktande. 

Huvudsaken är oroa rådjursgeten så hon inte vill gömma sina kid ute på det fält som snart ska skördas. Att rådjuren dödas eller lemlästas är ett problem inte bara för dem själv utan också för bönderna som kan få sitt ensilage förstört av kadaverrester.

Problemet är också stort i Sverige. Lantbrukstidningen ATL bad för ett par år sedan sina läsare om tips om hur rådjuren kan skyddas.

Läsarna tipsade om knep

Flera förslag inkom till tidningen:  

Blanda sköljmedel och vatten och spruta längs fältens kanter så lukten skrämmer bort rådjuren. En planka med kedjor kan sättas upp fram på slåttermaskinen – när kedjorna nuddar rådjurskiden skräms de bort.

Ett annat förslag som framkommit är att ha en värmekamera i sin mobil. Då kan kiden upptäckas i tid. Förslaget återfinns i en forskningsrapport från Brandskyddsföreningen om hur värmekameror kan användas i jordbruket.