Foto: Shutterstock Inte sedan stenåldern har det funnits vilda älgar i Danmark, nu satsar regeringen på att införa arten i speciella naturparker.

Danska regeringen vill införa vild älg i landet

I Danmark kan älgen komma att återintroduceras på bred front i speciella parker där naturen ska få sköta sig själv. Om den danska regeringen når hela vägen till sin målsättning ska ett 15-tal parker skapas.

Det är Danmarks Radio som rapporterar om regeringsinitiativet som syftar till att skapa livsmiljö för älg på nya ställen i Danmark. För närvarande finns ett 20-tal individer i Lille Vildmose norr om Mariager Fjord på Norra Jylland. Men i det fallet handlar det om djur i hägn.

Simmar över

Vid enstaka tillfällen har det dock förekommit att älgar simmat över från Sverige och överlevt en kortare tid i Danmark. Men generellt säger man att det inte har funnits vild älg i Danmark sedan stenåldern.

– I Gribskov har våra biologer bedömt att det är vettigt. Planen är att naturen ska sköta sig själv som den gjorde innan människan kom och högg ner skog och så vidare, säger miljöminister Magnus Heunicke (S).

Han tillägger:

– Det behövs några stora betande djur, och det kan vara olika typer av djur, men här har biologerna påpekat att älgen kan göra något bra.

De två första

Det planeras 15 naturnationalparker i Danmark. De två första, i Gribskov och Fussingsö, ska öppnas tidigt under 2025 – ytterligare tre stycken etableras året därpå. I Gribskov, i östra Danmark, ska man enligt planeringen sätta ut älg i ett tidigt skede.

Men sedan kan det ta lång tid att innan resterande parker invigs, skälet är byråkrati och förväntade överklaganden.

– Vi vet att det här sakerna överklagas. Om vi inte gör jobbat ordentligt så är vi tillbaka vid start och det vill vi inte riskera, säger Magnus Heunicke.