FOTO: SERGII KOVALOV/SHUTTERSTOCK Den danska vargstammen växer år till år, sedan återinvandringen har sex föryngringar skett. Samtidigt har ett stort antal djur försvunnit spårlöst.

Danskt vargbråk efter forskarrapport

Danska jägare är mycket negativa till en forskningsrapport som landar i att landet klarar sex gånger så många vargar. Man menar att hänsyn måste tas till att vargar korsar nationsgränser.

Forskare vid Århus universitet i Danmark lade nyligen fram en rapport om hur många vargar det är biologiskt möjligt för Danmark att ha.

77 till 210 djur

Svaret blev att landet tål mellan 77 och 210 djur beroende på hur stora grupperna är, vilket Jakt & Jägare rapporterade om.

Det är två till sex gånger så många vargar som det finns i Danmark i dagsläget.

Men nu har Danmarks Jaegerforbund presenterat kraftfulla invändningar mot rapporten. Man menar bland annat att forskarna gör ett misstag genom att betrakta ett danskt vargbestånd som enbart ”danskt”.

Jaegerforbundet anser att de danska vargarna bör betraktas som centraleuropeiska eftersom vargarna i Danmark vandrar ut och in över den dansk-tyska gränsen.

Forskarna är medvetna om denna vandring, men betraktar den som genetisk förnyelse av det danska beståndet.

Betydligt färre

Hur man ska se på vargarnas nationalitet har betydelse för mängden vargar i Danmark. Beslutar man att vargarna är centraleuropeiska kan Danmark ha 40 till 100 djur för att beståndet ska vara levnadskraftigt. Alltså betydligt färre än vad forskarna pekar på.

Jägarna anser att vargarna bör förvaltas internationellt och inte danskt. Jakt ska vara en del av förvaltningen.

Generellt anser förbundet att det ska finnas varg i Danmark. Men i förvaltningen bör hänsyn tas till sociala och ekonomiska faktorer.