Foto: Shutterstock När forskarna fick tillgång till ny teknik kunde de visa att ytterligare tre "vargar" i själva verket var hybrider.

Döda varghybrider avslöjade i Finland

Finska forskare har upptäckt tre nya varghybrider i Finland, men de är redan döda. Fyndet baseras på ett gammalt dna-prov som nu har analyserats.

Varghybriderna har upptäckts genom att forskarna återanalyserade gammalt dna. 

2021 togs en ny så kallad varghybridpanel i bruk. Den kan särskilja korsningar mellan hund och varg mer ingående än den mikrosatellitmetod som tidigare användes.

851 analyser

Sammanlagt har prover från 851 individer analyserats. Proverna hade samlats mellan januari 2016 och april 2022. Analysen lyckades för 91 procent av dem och avsikten är att analysera de misslyckade proverna på nytt.

Den gamla analysmetoden kunde inte identifiera återkorsningar till vargar i andra eller tredje led som varghybrider, eftersom de genetiskt sett är så nära vargen.

”Ingen vid liv”

– I analysen som nu gjordes påträffade man tre nya varghybrider: två i Raseborg och en i Nystad. En av de identifierade varghybriderna hade hunnit få avkommor med en varg, och en av de andra identifierade varghybriderna var en av dessa avkommor. Ingen av de tre varghybriderna är längre vid liv, berättar Mia Valtonen, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Korsningar mellan vargar och hundar är mycket sällsynta i Finland. Naturresursinstitutet rekommenderar att varghybrider avlägsnas från naturen för att hålla den finska vargstammen frisk och livskraftig.