Ålands landskapsregerings beslut är en del i ett större projekt vars syfte är att långsiktigt utrota mårdhunden.
Foto: Shutterstock Ålands landskapsregerings beslut är en del i ett större projekt vars syfte är att långsiktigt utrota mårdhunden.

Effektivare mårdhundsjakt på Åland

De styrande på Åland vill att mårdhundsjakten ska intensifieras och bli effektivare. Därför har jakten med hund tidigarelagts i år. Beslutet gäller perioden 6–31 augusti.

Landskapsregeringen på Åland gav först Jomala jaktvårdsförening och Robert Tolonen i Sund tillstånd för tidigarelagd jakt på mårdhund. Sedan dess har även flera jaktlag fått samma tillstånd, rapporterar Nya Åland.

Bara på färska spår
Men jakthundarna får bara släppas på färska spår av mårdhundar som har fångats på bild av viltkameror.
”Årets mårdhundsungar börjar lämna sina familjegrupper i augusti vilket gör att de sprider ut sig över ett större område och blir svårare att jaga”, skriver landskapsregeringen i sitt beslut.
Med en tidigare jaktstart kan man eliminera kullar som fortfarande håller ihop och besöker åtlar.

Del i ett större projekt
Landskapsregeringens beslut är en del i ett större projekt vars syfte är att långsiktigt utrota mårdhunden, som är en främmande invasiv art och hotar bland annat ejderstammen på Åland.