Elgå-vargen har blivit en följetong i Norge. Till dags dato har förflyttningar av individen som anses speciellt genetiskt värdefull kostat skattebetalarna 600 000 kronor.
Foto: PhotocechCZ/Shutterstock Elgå-vargen har blivit en följetong i Norge. Till dags dato har förflyttningar av individen som anses speciellt genetiskt värdefull kostat skattebetalarna 600 000 kronor.

Elgå-vargen på gränsen till Sverige

Den norska så kallade Elgå-vargen, som anses genetiskt viktig, kommer inte till ro. Vargen och hans partner rör sig fortsatt i ett stort område nära svensk-norska gränsen.

Vargen har förflyttats två gånger för att undgå att fällas under licensjakt, senast den 3 januari i år. Kostnaden för dessa insatser landar på 600 000 kronor.
Den aktuella individen antas vara invandrad från Finland och Ryssland. Dess gener anses därför vara viktiga för den skandinaviska vargpopulationen.

Spårad till gränsen mot Sverige
Den är försedd med GPS-sändare och man kan se att den har rört sig inom vargzonen i de nio kommunerna Aurskog-Höland, Indre Östfold, Marker, Nes, Rakkestad, Sarpsborg, Skiptvet, Sör-Odal och Våler, rapporterar tidningen Nationen. Området ligger nära svenska gränsen i höjd med Årjäng i söder och Torsby.

Hemlighåller var vargen finns

– För att undgå att vargarna störs vill vi inte exakt tala om var de finns, men samtidigt ser vi ett överordnat intresse att tala om var vargparet rör sig, säger Ivar Myklebust, avdelningsdirektör i Miljödirektoratet.