Foto: Mostphotos

Endagars älgjakt för 250 kronor

Norskt försök ska öka avskjutningen

Det behövs mer älgjakt i Norge. Det anser i varje fall norska Statskog, som nu erbjuder de norska jägarna endagsjakt på sina marker.

Älgjakten för jaktlag är över på många håll i Norge. Men den som vill jaga ensam kan få göra det på Statskogs mark för 250 norska kronor per dag – ungefär det samma i svenska kronor.
Vill man ha med sig jaktkamrater kostar det en hundralapp extra, enligt Hjorteviltportalen.

Betesskador och olyckor
På många håll i Norge är älgstammen så stor att den orsakar betydande betesskador och älgar är inblandade i många trafikolyckor.
När älgstammen är för stor är det dessutom många älgar som dör på vintern på grund av svält, hävdar Statskog.
– Dagkortslösningen kan ge chans för flera jägare att få komma ut på älgjakt, säger Statskogs chef för jakt- och fiskefrågor, Jo Inge Breisjöberget.