Ludwig Willnegger är generalsekreterare för Face, lobbyorganisationen för sju miljoner jägare i EU-länderna.
Foto: Face Ludwig Willnegger är generalsekreterare för Face, lobbyorganisationen för sju miljoner jägare i EU-länderna.

Face varnar för onödiga vapenregler

Face, lobbyorganisationen för sju miljoner jägare i EU-länderna, försöker mildra effekterna av EU:s nya vapendirektiv, som antogs av EU-parlamentet i går.

Enligt ett pressmeddelande från Face i Bryssel handlar det nu om att få en smidig tillämpning av vapendirektivet när det handlar om de enskilda EU-ländernas anpassning av vapenlagstiftningen.
– Face kommer att fokusera på att stötta jägarorganisationerna så att det inte blir onödiga bördor och hinder för vapenägare och vapentillverkare, kommenterar Ludwig Willnegger, generalsekreterare för Face.

Vill undvika onödig byråkrati
Ambitionen är att försäkra sig om att jägare kan skaffa, äga, använda och transportera vapen och ammunition på ett säkert sätt utan onödig byråkrati och även undvika extra kostnader eller restriktioner som inte behövs, lovar Face till jägarna i EU.
– Den slutgiltiga versionen av vapendirektivet kan ses som ett gott resultat för Europas jägare, konstaterar Ludwig Willnegger.
Samtidigt finns oklarheter i direktivet om bland annat förnyade och förlängda vapenlicenser och förvaringsregler när det gäller vapen, varnar han.
– Det ger risker för överreglering och dålig tillämpning av direktivet i EU-länderna, säger Face-generalen i pressmeddelandet.