Fälld alfatik ger mindre vargkvot

En alfatik fällts vid vargjakt i trakten vid Bjärnå i Finland. Honan var troligen dräktig, vilket har lett till kritik.
I praktiken innebär händelsen att jaktkvoten på varg minskar.

Bjärnå ligger söder om vägen mellan Åbo och Helsingfors. Viltcentralen hade gett dispens för jakt på varg, men det rekommenderades att jägarna skulle undvika alfadjur.
Trots detta fälldes en alfatik, som troligen var dräktig. Nyheten har utlöst många negativa kommentarer till den finländska TV-kanalen Yle. Det har frågats om inte jägarna kan se skillnad på vad slags djur de fäller.
En polisanmälan har inkommit.

Svårt att upptäcka alfadjur
Jörgen Hermansson, företrädare för myndigheten Viltcentralen, går ut till jägarnas försvar. Han anser det beklagligt att en alfatik har fällts, men förklarar att det i en jakt- och fältsituation inte alltid är lätt att bedöma en vargs ålder och kön.
Om alfatikar skjuts påverkar det hur många vargar som får fällas under resten av vintern.
Jörgen Hermansson tror inte att tiken fälldes medvetet.
Under 2016 framkom att troligen hälften av de fällda vargarna var flockledare.