Foto: Shutterstock Mellan 10 000 och 20 000 kid riskerar att dödas eller lemlästas på gräsvallar i Danmark årligen.

Fårfett räddar kid – ny metod finansieras av jägare

Danmarks Jægerforbund finansierar ett projekt där drönare används för att bespruta gräsvallar med ett medel baserat på fårfett, vars doft och smak avskräcker rågetter från att gömma sina kid på vallarna.

Läs rapporten

– Vi vet från tidigare studier och modellberäkningar att mellan 10 000 och 20 000 kid riskerar att dödas eller lemlästas på gräsvallar i Danmark årligen, säger seniorforskare och viltbiolog Carsten Riis Olesen på Danmarks Jægerforbund i ett pressmeddelande

Därför har förbundet, via Jægernes Naturfond, finansierat projektet som har utvecklat en ny metod för att avskräcka rågetter från att gömma sina kid på gräsvallar. Metoden går ut på att med hjälp av drönare bespruta vallar med medlet Trico som är baserat på fårfett.

Elva av tolv kid var borta

I våras prövade man metoden i ett område på Jylland. Man flög dagen före skörden över 300 ha vall med värmekameror och kunde registrera tolv rådjurskid. Därefter flög man över och besprutade vallarna med Trico.

Innan skörden påbörjades flög drönare med värmekameror återigen över vallarna och då kunde man se att elva av de tolv kiden hade förts bort av sina mödrar som ogillade doften och smaken av fårfett.

– Vi flög också utan att spruta Trico på en åker med två kid. Där var fyra kid placerade dagen efter, så att flyga med drönare utan att spruta Trico fungerar tydligen inte avskräckande, beskriver Thomas Nitschke vid Teknologisk Institut.

EU-regler kan sätta stopp

Nu samarbetar de danska jägarna med flera organisationer för att få ut den nya metoden i praktiskt bruk. Ett hinder som de har stött på är att det ser ut finnas EU-regler som förbjuder att drönare används på detta sätt.