Foto: Shutterstock Vitsvanshjort finns från västra och södra Kanada, över USA, Mexiko och Centralamerika ner till Brasilien – och i Finland.

Färre vitsvanshjortar skjuts i Finland

Allt färre vitsvanshjortar fälls i Finland. Det resulterar i fler trafikolyckor och krav om att stammen ska minskas.

Den största bytesmängden vitsvanshjort i Finland hittills uppnåddes jaktsäsongen 2021/2022, då cirka 74 000 djur fälldes. Den senaste jaktsäsong fälldes bara 59 164 vitsvanshjortar, en minskning som innebär att trafikolyckorna med arten blir fler.

Vill reducera

– Inom området med den tätaste stammen i sydvästra Finland har man arbetat för att systematiskt reducera hjortstammen, säger jaktchef Antti Impola från Finlands viltcentral.

Han tillägger:

– Vitsvanshjorten är den viktigaste viltarten i sydvästra Finland, och årligen deltar tiotusentals jägare i jakten på vitsvanshjort. De senaste åren uppskattas hjortjakten ha gett drygt 2 miljoner kg viltkött per år.

På 1930-talet

Vitsvanshjorten infördes i Finland på Laukko herrgårds mark under 1930-talet och blev ett av världens mest lyckade inplanteringsprojekt, då den blivit ett viktigt vilt. Inplanteringen har också medfört problem, bland annat genom att hjorten är värd för vissa parasiter

Det var utvandrade finländare som under depression önskade att hemmafinländarna skulle få bättre försörjning.

Vitsvanshjorten har börjat spridas i nordligaste Sverige, vid gränsen till Finland. Enskilda individer har också invandrat till Ryssland. Den anses problematisk för jordbruk och trafik. 

Angriper älg

I Sverige har man ställt sig negativ till invandringen av vitsvanshjort från Finland, både därför att det är en för faunan främmande art och därför att den är värd för en hjärnparasit som kan angripa älg. Den är[ också huvudvärd för rundmasken som sedermera spridit sig till bland annat ren och älg, uppger Wikipedia.