Den finska vargfrågan ska diskuteras på ett webbinarium dit allmänheten välkomnas.
Foto: Shutterstock Den finska vargfrågan ska diskuteras på ett webbinarium dit allmänheten välkomnas.

Finländskt webbseminarium om varg

Jord- och skogsbruksministeriet i Finland ska hålla ett vargforum den 15 juni. Alla som vill vara med och diskutera vargfrågorna kan följa webbinariet på nätet.

Flera experter medverkar i samband med forumet, flertalet föredrag hålls på finska. Den som vill vara med och eventuellt ställa frågor ska anmäla sig på hemsidan.
Två svenska experter medverkar också. De håller sina föredrag på engelska och ett ämne är:
”Vargpredation från enstaka bytesarter till miljöer med flera bytesarter”, med forskaren Håkan Sand vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Balansera intressen
Dessutom framträder Sara Hommen som är projektledare på Naturvårdsverket och intervjuades i Jakt & Jägare nr 5, 2021.
Hon talar på temat:
”Uppdatering av förvaltningsplanerna för stora rovdjur – en plan för björn, varg, järv och lodjur”.
Det som övergripande ska diskuteras är att man dels vill se till att vargen inte försvinner från den finska naturen, dels tillgodose behoven hos människor som lever i vargrevirområden.

Förvaltning av vargstammen
På webbinariet får deltagarna också höra om stamförvaltningens modelleringsverktyg som utvecklas inom projektet SusiLIFE.
Verktyget ska hjälpa viltförvaltningen att förutse förändringar i vargpopulationen och bedöma effekterna av åtgärderna för förvaltning av stammen.
Webbinariets övriga teman är bland annat vargens föda och hur den skiljer sig åt mellan olika livsmiljöer beroende på tillgången på bytesdjur.

Skador i naturen
Frågan om hur bytesdjurens stammar utvecklas och skador orsakade av varg uppstår kommer också att diskuteras.
Förutom ministeriet är de regionala viltvårdsråden i Egentliga Finland och Satakunta medarrangörer. Vargforumet är ett led i arbetet med att genomföra den finländska förvaltningsplanen för varg.