Foto: Shutterstock Vitsvanshjortarna har stadigt blivit fler sedan de första djuren hämtades från USA för snart 100 år sedan.

Finskt jakttryck ökar för färre vitsvanshjortar

I Finland finns nu ca 120 000 vitsvanshjortar – om stammen ska minska bör minst 61 000 hjortar fällas under jakten som inleds i höst.

Vitsvanshjorten togs till Finland från Nordamerika under depressionen på 1930-talet. Utvandrande amerikafinnar såg djuret som ett led i att de hemmavarande skulle få något till sin försörjning.

Trivs bra

Vitsvanshjorten har trivts bra i Finland. 1980 fanns cirka 20 000 vitsvanshjortar i Finland. Toppen nåddes för ett par år sedan då det fanns cirka 160 000 vitsvanshjortar, enligt tidningen Jägaren.

Samtidigt som vitsvanshjorten är ett omtyckt djur ställer den till med stora skador.

Populationstätheten framför allt söder om Helsingfors, Tammerfors och Björneborg har under de senaste åren blivit mycket hög, vilket har ökat antalet skador i trafiken och inom jord- och skogsbruket.

I områden där stammen är tät, i synnerhet i skärgårdsområden, har vitsvanshjorten bedömts inverka på växtligheten och slitaget i terrängen. Också skadorna på gårdar och trädgårdar har ökat. 

Mat till varg

Och i västra Finland har arten en viktig betydelse som näring för vargen, enligt en utredning finska regeringen initierade i höstas.

Enligt beräkningar i fjol finns det i hela landet 59 kalvar per 100 vuxna djur. Könskvoten hos vuxna djur var 1,25 hindar per hjort. Beräkningar visar att mellan 61 000 och 67 000 vitsvanshjortar måste fällas under jakten den kommande hösten för att stammen ska minska.