Foto: Mostphotos Teorin om alfahanar och strider om ledarskapet är en myt, enligt forskaren bakom boken "Vargen". Han menar att tanken bygger på föråldrade studier, av vargflockar i fångenskap, som har lite att göra med frilevande djur.

Forskare avlivar vargmyter om alfadjur

Alfahanen i en vargflock är bara en myt som uppstod under mitten av 1900-talet vid forskning på vargar i fångenskap. Med en ny bok sågar en ledande biolog en del gamla sanningar, men håller kvar vid andra.

Det är i forskningstidskriften Scientific American som L. David Mech, forskare vid U.S. Geological Survey, kommer till tals angående sina rön om varg.

Aktuell med bok

Han är aktuell med boken ”Vargen” som kom ut 2022. Först och främst fastslår han att den terminologi som många, också experter, använder då vargars beteende diskuteras är daterad. Den uppstod då biologer studerade vargflockar i fångenskap för över 50 år sedan.

Mech invänder att den dominanshiarki som kan uppstå är att jämföra med den som etableras till exempel på ett fängelse. Den har lika lite att göra med frilevande vargar som fängelselivet har med det normala livet utanför murarna att göra.

Sex till tio djur

Däremot, menar Mech, består vilda vargflockar av ett par och deras avkommor från de senaste två eller tre åren, sammanlagt mellan sex och tio individer.

Hierarkin är tydlig. Yngre valpar underkastar sig äldre syskon. Samtidigt kan maten fördelas först till de svagaste då det råder brist på föda, på samma vis som kan ske i en mänsklig kontext.

Lämnar sin flock

Mech menar vidare att det är mycket ovanligt med dominansstrider inom en flock. När en ung varg är mogen, lämnar den sin flock för att bilda en egen. Han utmanar inte pappan för att överta ledarskapet.