När personen som skjutit en varg illegalt insåg att brottet var preskriberat skickade hen in en tass till Statens naturoppsyn och ett 20 år gammalt frågetecken kunde rätas ut.
Foto: Arkivbild/ Rein-Arne Golf/SNO När personen som skjutit en varg illegalt insåg att brottet var preskriberat skickade hen in en tass till Statens naturoppsyn och ett 20 år gammalt frågetecken kunde rätas ut.

Gammal vargtass löste kallt fall

För 20 år sedan attackerade en varg ett antal betesdjur nordost om Bergen i Norge. En veterinär konstaterade att en varg orsakat skadorna. Tillstånd att skjuta vargen utfärdades, men då var den försvunnen.

Hade den tagit sig ut ur området? Hade den fällts illegalt och gömts undan? Något svar fick man aldrig. Rykten florerade i trakten att någon fällt vargen illegalt. Det fick Rein-Arne Golf, Statens naturoppsyn, SNO, att efter 20 år göra ett nytt försök att få svar på vad som hänt.  

Eventuellt brott preskriberat
Via en person inom lokalområdet med stort kontaktnät spred han ut att man var intresserad av det 20 år gamla vargangreppet.
-Jag sa att om någon fällt vargen illegalt, så är det preskriberat nu, berättar Rein-Arne Golf i en nyhetsartikel på Rovdata.  
Och vad händer? Jo, någon sänder anonymt in en vargtass till SNOs lokala personal!

Kom från Örebro
En klo från vargtassen har gett en fullständig DNA-profil. Man har gjort en släktskapsanalys och det visade sig att vargen, en ung långvandrande hane, härstammade från Hasselfors-reviret i Örebro län. Släktskapsanalys kunde göras då det togs DNA på hanens far och två systrar i samband med att de förseddes med radiosändare vintern 2000 – 2001.  

Lösning efter 20 år
Inom den kriminella världen heter att ett ”cold case” klarats upp när man löser gamla brott. Nu handlar det om ett ”cold case” inom djurvärlden.
-Vi har med hjälp av DNA löst ett 20 år gammalt mysterium, konstaterar Rovdatas chef Jonas Kindberg.