Gråekorre sitter på danska Naturstyrelsens och EU:s ”dödslista” över djur- och växtarter som hotar inhemska arter.
Foto: Brian Lasenby / Shutterstock.com Gråekorre sitter på danska Naturstyrelsens och EU:s ”dödslista” över djur- och växtarter som hotar inhemska arter.

Grå ekorre på dansk ”dödslista”

Sammanlagt 37 invasiva djur och växter har nu förts upp på EU:s ”dödslista”. Det är den beteckningen danska Naturstyrelsen använder. Det gäller bland annat den grå ekorren som ses som ett hot även i Danmark.

Danmarks miljö- och livsmedelsminister, Eva Kjer Hansen, nämner särskilt den grå ekorren som farlig.
Den grå ekorren kommer från Nordamerika men har förts till Europa. I Storbritannien har den trängt undan den europeiska röda ekorren.
– Den grå ekorren skulle kunna ställa till med stor skada i det danska skogsbruket då den äter bark, säger Eva Kjer Hansen.

Förbud mot köp och innehav
Naturstyrelsen förbereder nu en kampanj om hur danskarna ska förhålla sig till de invasiva arterna. Det ska bli förbjudet att köpa och sälja dessa djur. Men den som redan har ett sådant djur som sällskap får man behålla djuret dess livslängd ut. Men ägaren måste se till att djuret inte förökar sig eller slipper ut i naturen.

Tio djur- och växtarter berörs
För danskt vidkommande berörs tio växter och djur. Bland de större djuren som Danmark förpliktigat sig att bekämpa finns tvättbjörn, sumpbäver och kopparand. Danmark vill heller inte ha mårdhund, men den finns inte med på EU:s dödslista.
EU-länderna använder årligen 90 miljarder danska kronor för att få bukt med de invasiva arterna, uppger Naturstyrelsen. Det är ett nödvändigt arbete eftersom de invasiva kan ställa till stor skada i ländernas ekonomi.